Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kontrowersyjny VAT

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Monika Mucha
Tagi:    dostawa   podatek vat   siwz

Czy opłata za pobieraną przez wykonawców specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu? Prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii, a organizatorzy przetargów mają trudny orzech do zgryzienia.

Mimo że ustawa o podatku od towarów i usług obowiązuje już od ponad roku, niezmienne powraca kwestia dotycząca opodatkowania podatkiem VAT specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonując analizy wypowiedzi i interpretacji organów podatkowych napotyka się na całe spektrum możliwych rozwiązań, począwszy od opinii, iż wydanie takiej specyfikacji nie podlega opodatkowaniu, poprzez objęcie jej zwolnieniem podatkowym, a skończywszy na tym, że jest to usługa, a nawet towar podlegający opodatkowaniu VAT.

Tylko zwrot kosztów

Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (dalej: Pzp) – DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm. – zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania wniosku o jej przekazanie, a cena, jakiej wolno żądać za specyfikację, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Mając na uwadze podmioty objęte regulacją ustawy, czyli podmioty sektora publicznego, którym ustawodawca narzuca tryb nabywania towarów i usług oraz zobowiązuje je do stosowania ustawy, odpłatność ta nabiera cech i charakteru opłaty za wykonanie danej czynności, tym bardziej że cena nie może być wyższa niż rzeczywisty koszt druku i przekazania danej specyfikacji. Z pewnością zaś nie można traktować wydania takiej specyfikacji jako klasycznej transakcji gospodarczej, mieszczącej się w zakresie pojęcia wolnego obrotu gospodarczego towarami i usługami, mimo że ustawodawca posłużył się pojęciem ceny. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 1, stanowi, iż opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wymienionym wyżej artykule, rozumie się „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”. Tym samym elementem koniecznym opodatkowania transakcji towarowej jest istnienie towaru, w stosunku do którego nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania nim. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będąca w istocie dokumentem-formularzem, zbiorem danych, wymaganych w ramach prowadzonej procedury przetargowej, nie stanowi towaru wymienionego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne