Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrowersyjny VAT

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Monika Mucha
Tagi:    dostawa   podatek vat   siwz

Czy opłata za pobieraną przez wykonawców specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu? Prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii, a organizatorzy przetargów mają trudny orzech do zgryzienia.

Mimo że ustawa o podatku od towarów i usług obowiązuje już od ponad roku, niezmienne powraca kwestia dotycząca opodatkowania podatkiem VAT specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonując analizy wypowiedzi i interpretacji organów podatkowych napotyka się na całe spektrum możliwych rozwiązań, począwszy od opinii, iż wydanie takiej specyfikacji nie podlega opodatkowaniu, poprzez objęcie jej zwolnieniem podatkowym, a skończywszy na tym, że jest to usługa, a nawet towar podlegający opodatkowaniu VAT.

Tylko zwrot kosztów

Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (dalej: Pzp) – DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm. – zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania wniosku o jej przekazanie, a cena, jakiej wolno żądać za specyfikację, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Mając na uwadze podmioty objęte regulacją ustawy, czyli podmioty sektora publicznego, którym ustawodawca narzuca tryb nabywania towarów i usług oraz zobowiązuje je do stosowania ustawy, odpłatność ta nabiera cech i charakteru opłaty za wykonanie danej czynności, tym bardziej że cena nie może być wyższa niż rzeczywisty koszt druku i przekazania danej specyfikacji. Z pewnością zaś nie można traktować wydania takiej specyfikacji jako klasycznej transakcji gospodarczej, mieszczącej się w zakresie pojęcia wolnego obrotu gospodarczego towarami i usługami, mimo że ustawodawca posłużył się pojęciem ceny. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 1, stanowi, iż opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wymienionym wyżej artykule, rozumie się „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”. Tym samym elementem koniecznym opodatkowania transakcji towarowej jest istnienie towaru, w stosunku do którego nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania nim. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będąca w istocie dokumentem-formularzem, zbiorem danych, wymaganych w ramach prowadzonej procedury przetargowej, nie stanowi towaru wymienionego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne