Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Dokładny plan budowy

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Fot. Karol Paczesny

Nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowało obowiązki zamawiającego odnośnie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Do momentu wejścia w życie tego rozporządzenia, najlepiej z obowiązkiem sporządzania specyfikacji technicznych radzili sobie zamawiający związani z inwestycjami drogowymi.

Pierwsze wytyczne

Możliwość skorzystania przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) z funduszy pomocowych zagranicznych instytucji finansowych była bowiem uzależniona od posiadania takich właśnie dokumentów określających przedmiot dotacji. W 1992 r. na podstawie zarządzenia dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych wydane zostały „Wytyczne do zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu”, gdzie zawarty został obowiązek posiadania specyfikacji technicznych. Opracowano wtedy 131 zeszytów jednotematycznych lub podspecyfikacji w zeszytach wielotematycznych, ogólne specyfikacje techniczne obejmujące 169 rodzajów robót, takich jak: inwestycyjne i utrzymaniowe roboty drogowe oraz prace geodezyjne związane z drogownictwem. Dodatkowo opracowano również 12 ogólnych specyfikacji technicznych z zakresu drogowych robót inwestycyjnych, dotyczących prac przygotowawczych, ziemnych, wybranych podbudów i nawierzchni, oznakowania dróg, ekranów akustycznych. Ogólne specyfikacje techniczne zawarto w jedenastu działach obejmujących pełny cykl budowy drogi (według opracowania mgr. inż. Mirosława Kossakowskiego):

 

  • Wymagania ogólne – wymagania wspólne dla robót objętych wszystkimi pozostałymi specyfikacjami.
  • Roboty przygotowawcze – obejmują odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, przebudowę napowietrznych i kablowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i gazowych.
  • Roboty ziemne – wymagania dla wykopów w gruntach I-V kategorii i w gruntach skalistych oraz dla nasypów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne