Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dokładny plan budowy

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Fot. Karol Paczesny

Nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowało obowiązki zamawiającego odnośnie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Do momentu wejścia w życie tego rozporządzenia, najlepiej z obowiązkiem sporządzania specyfikacji technicznych radzili sobie zamawiający związani z inwestycjami drogowymi.

Pierwsze wytyczne

Możliwość skorzystania przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) z funduszy pomocowych zagranicznych instytucji finansowych była bowiem uzależniona od posiadania takich właśnie dokumentów określających przedmiot dotacji. W 1992 r. na podstawie zarządzenia dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych wydane zostały „Wytyczne do zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu”, gdzie zawarty został obowiązek posiadania specyfikacji technicznych. Opracowano wtedy 131 zeszytów jednotematycznych lub podspecyfikacji w zeszytach wielotematycznych, ogólne specyfikacje techniczne obejmujące 169 rodzajów robót, takich jak: inwestycyjne i utrzymaniowe roboty drogowe oraz prace geodezyjne związane z drogownictwem. Dodatkowo opracowano również 12 ogólnych specyfikacji technicznych z zakresu drogowych robót inwestycyjnych, dotyczących prac przygotowawczych, ziemnych, wybranych podbudów i nawierzchni, oznakowania dróg, ekranów akustycznych. Ogólne specyfikacje techniczne zawarto w jedenastu działach obejmujących pełny cykl budowy drogi (według opracowania mgr. inż. Mirosława Kossakowskiego):

 

  • Wymagania ogólne – wymagania wspólne dla robót objętych wszystkimi pozostałymi specyfikacjami.
  • Roboty przygotowawcze – obejmują odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, przebudowę napowietrznych i kablowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i gazowych.
  • Roboty ziemne – wymagania dla wykopów w gruntach I-V kategorii i w gruntach skalistych oraz dla nasypów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne