Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Nadchodzą kolejne zmiany

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Franciszek Firmuga
Autor: Fot. Krzysztof Białoskórski

O niektórych zmianach wynikających z projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) utraciła moc 1 marca 2004 r. na podstawie art. 225 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Była osiemnaście razy nowelizowana (statystycznie dwie nowelizacje każdego roku). Zmiany uzasadniano brakiem przejrzystości i precyzji prawa, sprzyjającym powstawaniu niekorzystnych zjawisk polegających na świadomym łamaniu zasad wydatkowania środków publicznych, a także rozwojem rynku zamówień publicznych wymuszonym zmianami społeczno - gospodarczymi. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych miała na celu ograniczenie tych niekorzystnych zjawisk oraz miała stanowić nowy, spójny akt prawny regulujący problematykę zamówień publicznych zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej. Ustawa była już pięciokrotnie nowelizowana. W sejmie złożony jest rządowy projekt kolejnej zmiany ustawy, skierowany 17 czerwca 2005 r. do pierwszego czytania do komisji gospodarki (druk nr 4173). Do dalszych prac nad ustawą powołano podkomisję. Zmiana wynika w szczególności z publikacji w niespełna dwa miesiące po wejściu w życie ustawy nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, które zastąpiły dotychczasowe regulacje unijne. Projekty dyrektyw znane były już w czasie uchwalania ustawy, zatem źle się stało, że termin jej uchwalenia nie został przesunięty w celu ich uwzględnienia, bowiem państwa członkowskie Unii zostały zobowiązane do wdrożenia nowych dyrektyw w swoim systemie prawnym do 31 stycznia 2006 r. W projekcie nowelizacji, oprócz rozwiązań wynikających ze wspomnianych dyrektyw, wprowadza się przepisy zwiększające (w założeniu) prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmienia się przepisy, które wywoływały trudności interpretacyjne. Zakres wprowadzanych zmian wymusza zatem ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej sygnalizuję niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt, a które dotyczą m.in.:

 

Uzupełnienia katalogu zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy o związki podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 lub podmiotów, o których mowa w pkt. 3.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że zmiana ma na celu jasne i wyraźne wymienienie wszystkich podmiotów, na które nałożony jest obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych (zob. art. 5 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że do sektora finansów publicznych zalicza się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki). Zatem na podstawie obecnie obowiązujących przepisów związki międzygminne (powiatów) są zobowiązane do stosowania ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne