Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Przetarg na bank

Czy gmina musi ogłosić przetarg na prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy na okres np. 5 lat, jeśli prowadzenie obsługi przez bank x nic gminę nie kosztuje? Na jaki artykuł powołać się przy podpisaniu umowy – art. 4 Pzp?

 

Z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych gmina jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy. Wyłączenia stosowania ustawy określone w art. 4 Pzp nie obejmują usług bankowych. Usług tych nie ma także wśród okoliczności upoważniających do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Jedyną „ulgą”, na jaką ustawa pozwala w odniesieniu do usług bankowych, jest możliwość zawarcia umowy na okres do 5 lat bez zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 142 ust. 4 Pzp). Definicja zamówienia publicznego wyraźnie wskazuje, że zamówieniem takim jest umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym (tu gminą) a wykonawcą (tu bankiem). Jednakże aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej, najpierw trzeba wykazać, że realizując zasady udzielania zamówienia publicznego, w tym zasadę uczciwej konkurencji, wybrano taki bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. A najkorzystniejsza to niekoniecznie taka, która nie wymaga ponoszenia ze strony zamawiającego żadnych kosztów, ale i taka, która zapewnia zamawiającemu wymierne korzyści związane np. z przechowywaniem środków finansowych zamawiającego na korzystnie oprocentowanych rachunkach. Jak wiadomo, podstawą prawidłowego przygotowania i rozpoczęcia każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przedmiotu oraz wartości, a także warunków realizacji danego zamówienia. Nie można więc z góry zakładać, że bank będzie wykonywał usługę „za darmo”, gdyż warunki realizacji zamówienia winny wynikać z oferty banku złożonej w postępowaniu prowadzonym w takim trybie, jaki wynika z przedmiotu i wartości zamówienia. Wartością zamówienia dotyczącego prowadzenia rachunku gminy będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty i prowizje), a nie np. kwota przechowywanych na rachunku środków pieniężnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne