Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Postępowanie z konfliktem

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Małgorzata Zych

Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat negocjacji pozwala unikać konfliktów zawczasu.

W udzielonym zamówieniu publicznym konflikt będzie się najczęściej sprowadzał do niewłaściwego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, a w poprzedzającym je postępowaniu o udzielenie zamówienia – do niewłaściwego prowadzenia go przez zamawiającego. Czy jednak taki krzyżowy przebieg odpowiedzialności od zamawiającego do wykonawcy w całym procesie udzielania zamówienia publicznego to właściwe i jedyne ujęcie problemu?

Szersza perspektywa

Wydaje się, że spośród bardzo wielu różnych definicji, które funkcjonują w literaturze przedmiotu, wyjątkowo trafne jest określenie, że „konflikt jest formą współzawodnictwa między ludźmi lub grupami ludzi. Jest to sytuacja, w której co najmniej dwie zależne od siebie osoby spierają się o ograniczone zasoby bądź o realizację interesów, które są – lub wydają się być – niemożliwe do pogodzenia”1.

 

Podkreślić jednak należy, że niezależnie od tego, której definicji zechcemy użyć, rdzeń ich jest w zasadzie ten sam, a ponadto ze wszystkich wyłania się pewna koncepcja elementów istotnych dla zaistnienia konfliktu. W literaturze elementy te określane są mianem tzw. wzorca konfliktu, na który składa się warstwa podmiotowa oraz warstwa przedmiotowa.

 

Konflikt, w szerszej niż tylko ustawowa perspektywie, charakteryzujący się istnieniem:

 

  1. współzależnych stron,
  2. świadomych niemożności samodzielnego pozyskania bądź utrzymania zasobów, zaspokojenia potrzeb czy realizacji celów oraz
  3. dążących do zmiany tak zidentyfikowanej sytuacji

 

może wystąpić zarówno w zamówieniu publicznym, jak i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo teoretyczne istnienie stron sprawia, że konflikt staje się potencjalny. Dochodzi do niego jednak de facto wtedy, gdy pojawia się wykonawca, czyli z chwilą faktycznego przystąpienia do danego postępowania. Wtedy bowiem konstytuują się obie strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tzw. poziom strukturalny konfliktu).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne