Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Postępowanie z konfliktem

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Małgorzata Zych

Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat negocjacji pozwala unikać konfliktów zawczasu.

W udzielonym zamówieniu publicznym konflikt będzie się najczęściej sprowadzał do niewłaściwego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, a w poprzedzającym je postępowaniu o udzielenie zamówienia – do niewłaściwego prowadzenia go przez zamawiającego. Czy jednak taki krzyżowy przebieg odpowiedzialności od zamawiającego do wykonawcy w całym procesie udzielania zamówienia publicznego to właściwe i jedyne ujęcie problemu?

Szersza perspektywa

Wydaje się, że spośród bardzo wielu różnych definicji, które funkcjonują w literaturze przedmiotu, wyjątkowo trafne jest określenie, że „konflikt jest formą współzawodnictwa między ludźmi lub grupami ludzi. Jest to sytuacja, w której co najmniej dwie zależne od siebie osoby spierają się o ograniczone zasoby bądź o realizację interesów, które są – lub wydają się być – niemożliwe do pogodzenia”1.

 

Podkreślić jednak należy, że niezależnie od tego, której definicji zechcemy użyć, rdzeń ich jest w zasadzie ten sam, a ponadto ze wszystkich wyłania się pewna koncepcja elementów istotnych dla zaistnienia konfliktu. W literaturze elementy te określane są mianem tzw. wzorca konfliktu, na który składa się warstwa podmiotowa oraz warstwa przedmiotowa.

 

Konflikt, w szerszej niż tylko ustawowa perspektywie, charakteryzujący się istnieniem:

 

  1. współzależnych stron,
  2. świadomych niemożności samodzielnego pozyskania bądź utrzymania zasobów, zaspokojenia potrzeb czy realizacji celów oraz
  3. dążących do zmiany tak zidentyfikowanej sytuacji

 

może wystąpić zarówno w zamówieniu publicznym, jak i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo teoretyczne istnienie stron sprawia, że konflikt staje się potencjalny. Dochodzi do niego jednak de facto wtedy, gdy pojawia się wykonawca, czyli z chwilą faktycznego przystąpienia do danego postępowania. Wtedy bowiem konstytuują się obie strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tzw. poziom strukturalny konfliktu).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne