Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Postępowanie z konfliktem

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Małgorzata Zych

Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat negocjacji pozwala unikać konfliktów zawczasu.

W udzielonym zamówieniu publicznym konflikt będzie się najczęściej sprowadzał do niewłaściwego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, a w poprzedzającym je postępowaniu o udzielenie zamówienia – do niewłaściwego prowadzenia go przez zamawiającego. Czy jednak taki krzyżowy przebieg odpowiedzialności od zamawiającego do wykonawcy w całym procesie udzielania zamówienia publicznego to właściwe i jedyne ujęcie problemu?

Szersza perspektywa

Wydaje się, że spośród bardzo wielu różnych definicji, które funkcjonują w literaturze przedmiotu, wyjątkowo trafne jest określenie, że „konflikt jest formą współzawodnictwa między ludźmi lub grupami ludzi. Jest to sytuacja, w której co najmniej dwie zależne od siebie osoby spierają się o ograniczone zasoby bądź o realizację interesów, które są – lub wydają się być – niemożliwe do pogodzenia”1.

 

Podkreślić jednak należy, że niezależnie od tego, której definicji zechcemy użyć, rdzeń ich jest w zasadzie ten sam, a ponadto ze wszystkich wyłania się pewna koncepcja elementów istotnych dla zaistnienia konfliktu. W literaturze elementy te określane są mianem tzw. wzorca konfliktu, na który składa się warstwa podmiotowa oraz warstwa przedmiotowa.

 

Konflikt, w szerszej niż tylko ustawowa perspektywie, charakteryzujący się istnieniem:

 

  1. współzależnych stron,
  2. świadomych niemożności samodzielnego pozyskania bądź utrzymania zasobów, zaspokojenia potrzeb czy realizacji celów oraz
  3. dążących do zmiany tak zidentyfikowanej sytuacji

 

może wystąpić zarówno w zamówieniu publicznym, jak i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo teoretyczne istnienie stron sprawia, że konflikt staje się potencjalny. Dochodzi do niego jednak de facto wtedy, gdy pojawia się wykonawca, czyli z chwilą faktycznego przystąpienia do danego postępowania. Wtedy bowiem konstytuują się obie strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tzw. poziom strukturalny konfliktu).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne