Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Decyzje (nie)ostateczne

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Krzysztof Sobieralski

Terminy obowiązują nie tylko zamawiających i wykonawców, ale również prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Gdy na jego odpowiedź czekamy zbyt długo, możemy skorzystać ze środków ochrony prawnej.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – DzU nr 19, poz. 177 ze zm. (dalej: Pzp) – przyznano mu w kilkunastu przypadkach kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień. Są to:

 

  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem w sytuacji, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, a na dostawy lub usługi – 5 mln euro (art. 55 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro (art. 62 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro (art. 67 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 3 lata, udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 142 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody zamawiającemu na odstąpienie od żądania wniesienia zabezpieczenia – w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert (art. 147 ust. 4 Pzp),
  • decyzja o wpisie na listę arbitrów (art. 173 ust. 2 Pzp),
  • decyzja o skreśleniu z listy arbitrów w przypadku rażącego naruszenia obowiązków arbitra (art. 173 ust. 8 Pzp),
  • decyzja o zawieszeniu arbitra w jego prawach i obowiązkach w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu popełnienia przestępstwa przekupstwa lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 173 ust. 9 Pzp),

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne