Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Decyzje (nie)ostateczne

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Krzysztof Sobieralski

Terminy obowiązują nie tylko zamawiających i wykonawców, ale również prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Gdy na jego odpowiedź czekamy zbyt długo, możemy skorzystać ze środków ochrony prawnej.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – DzU nr 19, poz. 177 ze zm. (dalej: Pzp) – przyznano mu w kilkunastu przypadkach kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień. Są to:

 

  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem w sytuacji, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, a na dostawy lub usługi – 5 mln euro (art. 55 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro (art. 62 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro (art. 67 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 3 lata, udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 142 ust. 2 Pzp),
  • decyzja w sprawie wyrażenia zgody zamawiającemu na odstąpienie od żądania wniesienia zabezpieczenia – w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert (art. 147 ust. 4 Pzp),
  • decyzja o wpisie na listę arbitrów (art. 173 ust. 2 Pzp),
  • decyzja o skreśleniu z listy arbitrów w przypadku rażącego naruszenia obowiązków arbitra (art. 173 ust. 8 Pzp),
  • decyzja o zawieszeniu arbitra w jego prawach i obowiązkach w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu popełnienia przestępstwa przekupstwa lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 173 ust. 9 Pzp),

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne