Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Bez ustawy do 6 tysięcy euro?

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Elżbieta Sobczuk

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 6 tys. euro. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej.

W początkowym okresie obowiązywania tego przepisu wielu zamawiających sądziło, że przy wartości zamówienia do 6 tys. euro chodzi o wartość jednostkowego wydatku, co przy niewielkim budżecie i nieprzestrzeganiu zasad szacowania wartości zamówienia spowoduje, że nie będą w ogóle związani ustawą.

Zgodnie z zasadami

Kwota 6 tys. euro, po przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro (1 euro=4,0468 zł), wynosi 24.280,80 zł i stanowi wartość progową, od której zaczyna się w ogóle stosowanie przepisów ustawy. Należy jednak pamiętać o tym, że zamówienia te w dalszym ciągu mamy obowiązek traktować jako zamówienia publiczne, a – co za tym idzie – przy ich udzielaniu musimy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych w:

 

  • art. 32 ust. 2 Pzp – tj. zakazu dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości,
  • art. 32 ust. 4 Pzp – tj. konieczności ustalania wartości zamówienia w oparciu o łączną wartość wszystkich części zamówienia,
  • art. 34 ust. 1 pkt 1 Pzp – tj. konieczności ustalania wartości zamówienia w oparciu o łączną wartość w ramach tej samej grupy dostaw lub tej samej kategorii usług, gdyż równowartość 6 tys. euro odnosi się do całego, zaplanowanego w skali roku zamówienia w tzw. ujęciu zbiorowym dla dostaw i usług (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień), a w przypadku robót budowlanych do pojedynczego zadania budowlanego obejmującego roboty dotyczące konkretnego obiektu budowlanego.

 

Zatem zamawiający, aby uniknąć ryzyka zarzutu naruszenia przepisów ustawy, powinien każdorazowo dla określenia przedmiotu zamówienia i ustalenia jego szacunkowej wartości stosować art. 29-35 Pzp. Ponadto przy wydawaniu środków publicznych, o których mowa wyżej, musimy pamiętać o zasadach wpisanych w ustawę o finansach publicznych w zakresie ich wydatkowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne