Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Gdy masz inne zdanie

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Elżbieta Sobczuk
Tagi:    komisja przetargowa
Autor: Fot. Ingram Publishing

Członek komisji przetargowej może złożyć zdanie odrębne do protokołu, jeśli nie zgadza się z podejmowanymi przez nią decyzjami. Uchroni go to przed ewentualnym ponoszeniem odpowiedzialności.

Zdanie odrębne (z łac. votum separatum) to zawierający uzasadnienie na piśmie pogląd członka organu kolegialnego, odbiegający od zdania większości. Zdanie odrębne można zgłosić do części lub do całości orzeczenia, uchwały czy stanowiska podjętego przez organ kolegialny. Instytucja zdania odrębnego występuje w polskim prawie m.in. w:

 

  • kodeksie postępowania karnego,
  • kodeksie postępowania cywilnego,
  • kodeksie spółek handlowych,
  • regulaminie Trybunału Konstytucyjnego,
  • regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Informacja jawna

Organem kolegialnym, o którym mowa wyżej, jest bez wątpienia także komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdanie odrębne może złożyć na piśmie każdy przegłosowany członek komisji przetargowej. Dokument ten stanowi informację o przebiegu obrad komisji i głosowania. Zdanie odrębne nie jest tajemnicą. Na podstawie art. 96 ust. 2 Pzp możemy je uznać za załącznik do protokołu w postaci oświadczenia członka komisji lub innego dokumentu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, a załączniki możemy udostępnić po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, i nie tylko, mogą zatem zapoznać się z protokołem i załącznikami, sporządzać odpisy i wnosić o przygotowanie przez zamawiającego kserokopii konkretnego załącznika. Tym samym zgłoszenie zdania odrębnego podane zostanie do wiadomości. Wykonawcy mogą skorzystać z danych zawartych w zdaniu odrębnym i na nich oprzeć swój środek odwoławczy. Członek komisji przetargowej składając uzasadnione zdanie odrębne ujawnia, że podczas narady członków komisji doszło do różnicy zdań i że on był przeciwny podjętej decyzji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne