Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Eliza Grabowska-Szweicer...
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Co należy do dokumentów przetargowych

Co to jest dokument przetargowy? Czy kosztorys inwestorski stanowi dokument przetargowy?

 

W ustawie i aktach wykonawczych do pzp nie ma definicji legalnej tego pojęcia. Zasadne wydaje się przyjęcie, że jest to każdy dokument, który ma bezpośredni związek z prowadzonym przez zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, potocznie zwanego „przetargiem”. Jeżeli kosztorys inwestorski stanowi podstawę opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, to niewątpliwie można nazwać go dokumentem przetargowym. Pytanie nie precyzuje jednak kontekstu, w jakim pojęcie to zostało użyte, ani jakie znaczenie miałoby mieć np. niezakwalifikowanie kosztorysu do dokumentów przetargowych.


Tryb zamawiania usług edukacyjnych

Mam pytanie odnośnie do zamówienia na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas I–III szkół podstawowych w ramach programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują m.in. zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją; dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; logopedyczne; socjoterapeutyczne; plastyczne; komputerowe, opiekuńczo-edukacyjne w czasie wyjazdów edukacyjnych i wycieczek. Czy usługi polegające na przeprowadzeniu tego typu zajęć można przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a pzp?

 

Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie art. 5 ust. 1a pzp wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w tym przepisie, tzn. zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne