Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wadliwy towar

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Sławomir Pasieka, Ksymena Mamińska
Tagi:    oświadczenie   gwarancja

Z jakich uprawnień może skorzystać kupujący, jeśli stwierdzi, że nabyty przez niego produkt nie spełnia warunków umowy.

Kwestie dotyczące zawarcia ważnej umowy, jej przedmiot, określone prawa i obowiązki stron, wykonywane zgodnie z ich wolą oraz reguły odpowiedzialności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków uregulowane zostały w art. 535-602 kodeksu cywilnego (dalej: kc). W przypadku umowy sprzedaży istnieją jednak również swoiste reguły, uzupełniające przepisy ogólne o odpowiedzialności cywilnej. Należą do nich zwłaszcza przepisy zamieszczone w ustawie z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz nowe zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.


TRWAŁA I NIEZAWODNA

 

Będąca przedmiotem umowy rzecz musi mieć odpowiednią jakość, nadawać się do użytku, być trwała i niezawodna oraz służyć celom znanym stronom przy zawieraniu umowy. Nie powinna w związku z tym posiadać żadnych wad. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, kupującemu przysługują roszczenia, które wynikają z ogólnych przepisów prawa cywilnego o wykonaniu umowy i odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, a także w pewnych sytuacjach z przepisów o odpowiedzialności z czynów niedozwolonych.


Uprawnienia kupującego

Zgodnie z art. 535 kc istota umowy sprzedaży polega na tym, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z ogółu obowiązków sprzedawcy wynika zatem, że powinien on przenieść własność na kupującego i wydać rzecz, która będzie mu przydatna. Poza celem umowy, którym dla kupującego jest stanie się właścicielem rzeczy, nie mniej ważny jest cel użytkowy, pozostający w treści własności, jakim jest możliwość korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem (art. 140 kc). Szczególnie ważne są dodatkowe uprawnienia kupującego, które przysługują mu poza ogólnymi przepisami prawa cywilnego (dotyczącymi wszystkich umów), a które mają prawdopodobnie podstawowe znaczenie. Są to reguły prawne następujących instytucji:

 

  • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  • gwarancji jakości,
  • gwarancji komercyjnej,
  • niezgodności towaru konsumenckiego z umową.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne