Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-02-2006

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Sygn. akt UZP/ZO/0-830/04


Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu optycznego, a dokonany przez zamawiającego wybór został zakwestionowany przez odwołującego się, który złożył protest. W proteście zarzucił on zamawiającemu nieodrzucenie wybranej oferty, pomimo że zaproponowany w ofercie sprzęt nie spełniał wymogów technicznych określonych w siwz. Zamawiający protest oddalił, a w uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu podał, że kwestionowane wymagania techniczne określone w załączniku do siwz były wymaganiami minimalnymi, natomiast obie firmy startujące w przetargu zaproponowały dostawę sprzętu o znacznie lepszych parametrach technicznych i z tego powodu otrzymały maksymalną ilość punktów za kryterium „wymagania techniczne”. W takiej sytuacji zamawiający wybrał ofertę z ceną niższą. Odwołujący wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podtrzymując w nim zarzuty podniesione w proteście. Zespół arbitrów po wysłuchaniu stron i zapoznaniu się z dokumentacją postępowania stwierdził, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie arbitrów przebieg rozprawy jednoznacznie wykazał, że zaoferowany przez wybraną firmę sprzęt jest sprzętem innym niż określony w specyfikacji. Zespół arbitrów nie podzielił stanowiska zamawiającego zawartego w rozstrzygnięciu protestu i podtrzymanego na rozprawie odnośnie spełnienia wymagań technicznych. Wynika to przede wszystkim z niewłaściwego sprecyzowania „rozumienia parametrów wyższych” w ujęciu eksploatacyjno- -technicznym, na które powołał się zamawiający w rozstrzygnięciu protestu. Arbitrzy wskazali też, że ocena w kryterium „wymagania techniczne” nie była przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy. Ustawodawca wymaga bowiem, by członkowie komisji przetargowej w takiej sytuacji dokonywali indywidualnej oceny ofert, natomiast w przedmiotowej sprawie ocenę indywidualną poprzedziła zbiorcza ocena wszystkich członków komisji, na którą później powoływali się na kartach indywidualnej oceny ofert. W tej sytuacji zasadne było więc nakazanie powtórzenia czynności oceny ofert przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne