Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-02-2006

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Sygn. akt UZP/ZO/0-830/04


Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu optycznego, a dokonany przez zamawiającego wybór został zakwestionowany przez odwołującego się, który złożył protest. W proteście zarzucił on zamawiającemu nieodrzucenie wybranej oferty, pomimo że zaproponowany w ofercie sprzęt nie spełniał wymogów technicznych określonych w siwz. Zamawiający protest oddalił, a w uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu podał, że kwestionowane wymagania techniczne określone w załączniku do siwz były wymaganiami minimalnymi, natomiast obie firmy startujące w przetargu zaproponowały dostawę sprzętu o znacznie lepszych parametrach technicznych i z tego powodu otrzymały maksymalną ilość punktów za kryterium „wymagania techniczne”. W takiej sytuacji zamawiający wybrał ofertę z ceną niższą. Odwołujący wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podtrzymując w nim zarzuty podniesione w proteście. Zespół arbitrów po wysłuchaniu stron i zapoznaniu się z dokumentacją postępowania stwierdził, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie arbitrów przebieg rozprawy jednoznacznie wykazał, że zaoferowany przez wybraną firmę sprzęt jest sprzętem innym niż określony w specyfikacji. Zespół arbitrów nie podzielił stanowiska zamawiającego zawartego w rozstrzygnięciu protestu i podtrzymanego na rozprawie odnośnie spełnienia wymagań technicznych. Wynika to przede wszystkim z niewłaściwego sprecyzowania „rozumienia parametrów wyższych” w ujęciu eksploatacyjno- -technicznym, na które powołał się zamawiający w rozstrzygnięciu protestu. Arbitrzy wskazali też, że ocena w kryterium „wymagania techniczne” nie była przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy. Ustawodawca wymaga bowiem, by członkowie komisji przetargowej w takiej sytuacji dokonywali indywidualnej oceny ofert, natomiast w przedmiotowej sprawie ocenę indywidualną poprzedziła zbiorcza ocena wszystkich członków komisji, na którą później powoływali się na kartach indywidualnej oceny ofert. W tej sytuacji zasadne było więc nakazanie powtórzenia czynności oceny ofert przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne