Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pod kontrolą

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Dariusz Winiarski

Efektywność i obiektywizm działań audytora wewnętrznego mają ogromne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych udzielających zamówień, gdyż pozwalają na zweryfikowanie poprawności przeprowadzanych procedur.

Audyt wewnętrzny w administracji publicznej funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity – DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148). Utworzone na podstawie art. 35j wspomnianej ustawy rozporządzenie ministra finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (DzU z 2002 r. nr 111, poz. 973), zwane dalej rozporządzeniem proceduralnym, określa:

 

  • szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego oraz wzór planu audytu wewnętrznego,
  • tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz sposób współpracy z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny,
  • sposób dokumentowania wyników audytu wewnętrznego,
  • tryb sporządzania i elementy sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

 

Obok zapisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia proceduralnego, audytorzy wewnętrzni kierują się w swojej pracy wytycznymi zawartymi w komunikatach ministra finansów, którymi są:

 

  • komunikat ministra finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanych dalej standardami – DzUrz MF z 2003 r. nr 3, poz. 14,
  • komunikat nr 7/KF/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie karty audytu oraz kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwane dalej kartą i kodeksem – DzUrz MF z 2003 r. nr 5, poz. 32.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne