Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wina jest, kary nie ma

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Roman Fandrejewski
Autor: Fot. Ingram Publishing

Uznanie, że dane naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szkodliwe w stopniu znikomym, nie neguje faktu, iż tego typu naruszenie miało miejsce.

Obowiązujące obecnie regulacje ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114) przewidują możliwość poddania osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi odpowiedzialności dyscyplinarnej. Całościowe uregulowanie przedmiotowej i podmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje:

 

  • zasady wymiaru kary, uwzględniające przede wszystkim skutki dokonanych naruszeń oraz okoliczności, w jakich do nich doszło,
  • zasady powoływania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych,
  • zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mające zapewnić skuteczność działania organów egzekwujących odpowiedzialność oraz ochronę praw osób, wobec których jest prowadzone postępowanie (między innymi znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych).

Nauka na przyszłość

Zawarte w art. 28 wspomnianej ustawy przesłanki niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości finansów publicznych jest znikomy, skierowane są do organów prowadzących postępowanie – w pierwszym rzędzie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego może on stwierdzić, że stopień szkodliwości dla finansów publicznych zarzuconego sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest znikomy. Przyjęte rozwiązanie wynika z celów realizowanych w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. z jednej strony skutecznego egzekwowania odpowiedzialności osób, których działania lub zaniechania spowodowały istotne szkody dla finansów publicznych, a z drugiej strony aspektów wychowawczych i dyscyplinujących prowadzonego postępowania, uświadamiające i ujawniające popełnione błędy, których skutki dla finansów publicznych są nieznaczne. Już sam fakt prowadzenia postępowania jest dla osób nim objętych dolegliwy, jednak zapobiega on naruszeniom dyscypliny finansów publicznych w przyszłości. Przy ocenie stopnia szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych rzecznik uwzględnia:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne