Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Przerwanie budowy - i co dalej

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Jacek Ochmański

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli jest ostateczna, uprawnia inwestora do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Co jednak dzieje się z budową, jeśli w toku inwestycji trzeba przerwać roboty?

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli jest ostateczna, uprawnia inwestora do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Oznacza to, że ma on prawo do budowy, a nie obowiązek jej rozpoczęcia. Obowiązek dotyczy przede wszystkim wykonywania robót zgodnie z decyzją i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz innymi przepisami.


Rozpoczęcie budowy

 

Przez rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych rozumie się zdarzenia opisane w art. 41 pr. bud. Zgodnie z nim „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy […]. Pracami przygotowawczymi są:

 

  1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  2. wykonanie niwelacji terenu;
  3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy”.

 

Jeśli podjęto takie działania (wszystkie lub tylko niektóre z nich), oznacza to, że od tej daty rozpoczyna się liczenie okresu 3-letniego, którego inwestor nie powinien przekroczyć, aby mógł mówić o posiadaniu ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ważne, aby inwestor przed upływem wspomnianego okresu wykonał roboty budowlane (najlepiej udokumentowane w dzienniku budowy) – uniemożliwi to organowi administracji architektoniczno-budowlanej podjęcie działań w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia.


Decydujące trzy lata

Inwestor może rozpocząć budowę nie później niż trzy lata od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Dlaczego trzy lata, a nie np. dwa lub pięć? Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pr. bud., „decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przer­wana na czas dłuższy niż 3 lata”. Niektórzy dociekliwi posiadacze decyzji o pozwoleniu na budowę po przeczytaniu tego przepisu stwierdzą, że ich decyzja ma pouczenie, iż jest ważna dwa lata. Czy to oznacza, że już wygasła? A może jest nieprawidłowa? Odpowiedź wymaga sięgnięcia do ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU nr 145, poz. 914), która weszła w życie 23 sierpnia 2008 r.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne