Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przerwanie budowy - i co dalej

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Jacek Ochmański

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli jest ostateczna, uprawnia inwestora do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Co jednak dzieje się z budową, jeśli w toku inwestycji trzeba przerwać roboty?

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli jest ostateczna, uprawnia inwestora do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Oznacza to, że ma on prawo do budowy, a nie obowiązek jej rozpoczęcia. Obowiązek dotyczy przede wszystkim wykonywania robót zgodnie z decyzją i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz innymi przepisami.


Rozpoczęcie budowy

 

Przez rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych rozumie się zdarzenia opisane w art. 41 pr. bud. Zgodnie z nim „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy […]. Pracami przygotowawczymi są:

 

  1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  2. wykonanie niwelacji terenu;
  3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy”.

 

Jeśli podjęto takie działania (wszystkie lub tylko niektóre z nich), oznacza to, że od tej daty rozpoczyna się liczenie okresu 3-letniego, którego inwestor nie powinien przekroczyć, aby mógł mówić o posiadaniu ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ważne, aby inwestor przed upływem wspomnianego okresu wykonał roboty budowlane (najlepiej udokumentowane w dzienniku budowy) – uniemożliwi to organowi administracji architektoniczno-budowlanej podjęcie działań w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia.


Decydujące trzy lata

Inwestor może rozpocząć budowę nie później niż trzy lata od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Dlaczego trzy lata, a nie np. dwa lub pięć? Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pr. bud., „decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przer­wana na czas dłuższy niż 3 lata”. Niektórzy dociekliwi posiadacze decyzji o pozwoleniu na budowę po przeczytaniu tego przepisu stwierdzą, że ich decyzja ma pouczenie, iż jest ważna dwa lata. Czy to oznacza, że już wygasła? A może jest nieprawidłowa? Odpowiedź wymaga sięgnięcia do ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU nr 145, poz. 914), która weszła w życie 23 sierpnia 2008 r.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne