Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Potrzebny menedżer projektu

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Danuta Jaskulska
Autor: Fot. Ingram Publishing

Jak wybrać menedżera projektu w sytuacji, gdy mamy zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

W umowach firm otrzymujących dofinansowanie ze środków unijnych często pojawia się zapis, że muszą one stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). I tu pojawia się pewien problem. Bo jak zastosować przepisy dotyczące zamówień publicznych, kiedy znany jest już wykonawca, ponieważ firma ubiegająca się o pozyskanie unijnych środków już na etapie składania wniosku o dofinansowanie była zobowiązana do wskazania wykonawców? Dotyczy to trenerów, którzy będą potem przeprowadzać szkolenie. Przecież na podstawie uznania i zaakceptowania ich kwalifikacji zatwierdzono dany wniosek. Problem ten rozstrzyga opinia nr 53 zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych – „Sposób udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Stosując prawo zamówień publicznych można przecież powołać się na zapis art. 5 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, który umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie szkolenia bez konieczności spełniania przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 1-7 Pzp. Można więc bez problemu udzielić zamówienia trenerowi, który został wskazany w załączniku we wniosku i umowie w sprawie dofinansowania z EFS. Możliwe jest więc udzielenie zamówienia na usługi szkoleniowe zarówno zgodnie z Pzp, jak i z przepisami aktów wykonawczych normujących wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce. Należy zaznaczyć, że wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 9 usługi w zakresie szkolenia obejmują zarówno usługi edukacyjne, jak i szkoleniowe.

Trzy drogi

Wspomniana opinia UZP nie rozstrzyga jednak całego zagadnienia dotyczącego wskazanych we wniosku o dofinansowanie wykonawców, którzy będą realizować projekt. Nie wyjaśnia ona np. kwestii, jaką procedurę można zastosować do wyboru menedżera projektu. On też najczęściej jest wskazany już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Pojawia się więc pytanie: jak i po co przeprowadzać postępowanie, skoro mamy już wybranego wykonawcę? Czynności przeprowadzanych przez menedżera projektu nie można, niestety, zakwalifikować do usług szkoleniowych. Dla niektórych osób sytuacja wydaje się więc niemalże patowa. Czy tak jest w istocie? Już w starożytności filozofowie stwierdzili, że z każdej sytuacji są co najmniej dwa wyjścia. Żeby jednak w pełni usatysfakcjonować czytelnika, chciałabym zaproponować trzy rozwiązania:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne