Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

W formie konkursu (cz. 1)

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Teresa Kowalska
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy

Decyzja o tym, czy zamówienie zostanie poprzedzone procedurą konkursową, należy wyłącznie do zamawiającego. Konkurs nie może być jednak traktowany jako odrębny sposób przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.

Zasady przeprowadzania konkursów określa w art. 99-117 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – DzU z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm. (dalej: Pzp). Podkreślić należy, iż użycie w definicji konkursu pojęcia z prawa cywilnego „przyrzeczenie publiczne” sprowadza się do określenia konkursu w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości. Wart. 919 § 1 kodeksu cywilnego wskazano, że kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

Przedmiot prawa autorskiego

Prawo zamówień publicznych określa jedynie przykładowy zakres czynności, które mogą być przedmiotem konkursu. Może być nim w szczególności praca z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno- budowlanego oraz przetwarzania danych (informatyka). Oznacza to, że przedmiotem konkursu może być również wykonanie innych prac, które są objęte ochroną praw wyłącznych jej autorów (uczestników konkursu). Obszar prawa autorskiego reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) stanowiąca, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Konkurs w obecnym stanie prawnym ma charakter fakultatywny, dlatego od decyzji zamawiającego zależy, czy postępowanie o udzielenie zamówienia będzie chciał poprzedzić procedurą konkursową.  Konkurs nie może być samodzielną podstawą do udzielenia zamówienia publicznego. Umowa zawarta bezpośrednio w wyniku jego przeprowadzenia byłaby nieważna, gdyż nie poprzedzałoby jej obligatoryjne postępowanie o zamówienie publiczne. Dlatego też, jeśli celem konkursu jest realizacja zamierzenia zawartego w wybranej pracy konkursowej, to konkurs jest częścią procedury przewidzianej przy udzielaniu zamówień publicznych. Jeśli zamawiający określił, że nagrodą w konkursie będzie zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, to należy udzielić zamówienia zgodnie z przyjętym wcześniej trybem, jeżeli oczywiście strony doszły do konsensusu w toku prowadzonych uprzednio negocjacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne