Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Oferta do przetargu

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Dorota Grochalska
Tagi:    otwarcie ofert   siwz

Poprawność przebiegu procesu udzielenia zamówienia w głównej mierze zależy od rzetelności i dokładności zamawiających, a dokładnie od przestrzegania zasad związanych z przyjmowaniem ofert i obiegiem dokumentów.

Jednym z istotnych elementów procesu zamówienia publicznego jest złożenie oferty. Od poprawności tej czynności zależy bowiem dalszy udział wykonawcy w toczącym się postępowaniu. Art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) jednoznacznie wskazuje, że: „Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu”. Oznacza to, że zarówno wykonawca, jak i zamawiający muszą dołożyć należytej staranności, aby czynności związane ze złożeniem ofert przebiegały bez dalszych zakłóceń.

Prawidłowy zapis

Proces składania ofert musi być opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do czego zamawiający jest zobligowany na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 14 i 15 Pzp. Wykonawca natomiast, poprzez wypełnienie tych czynności, powinien poprawnie przygotować i złożyć ofertę. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku opis sposobu jej zapakowania i oznaczenia. Do niedawna (jeszcze niejednokrotnie dzisiaj zdarza się to zamawiającym) zapis w siwz brzmiał: „Ofertę należy zapakować w dwie koperty: na zewnętrznej należy podać informację, jakiego przetargu dotyczy, natomiast wewnętrzna koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy”.  Wielokrotnie jednak wykonawcy, składając w siedzibie zamawiającego tak zapakowane oferty, domagali się (i słusznie) potwierdzenia jej złożenia. W takich przypadkach osoby przyjmujące oferty potwierdzały „w ciemno” ich otrzymanie, a zamawiający tym samym otrzymywał anonimowe dokumenty. A tak na marginesie, to ciekawe, jak i komu zwracano ofertę złożoną po terminie bez jej otwierania, w przypadku gdy na kopercie nie było jej adresata? Obecnie w specyfikacjach powszechnie stosuje się zapis: „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego z dopiskiem: oferta do przetargu nieograniczonego na...... Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy”. Potwierdzenie złożenia tak zapakowanej oferty nie budzi zastrzeżeń, a także wątpliwości. Wiadomo też, komu należy ją odesłać w przypadku złożenia jej po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne