Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

To nie jest obowiązek

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Danuta Jaskulska

W jakich sytuacjach można żądać od wykonawców uzupełnienia dokumentów? Czy należy wymagać tego od wszystkich, czy tylko od tego, którego oferta okazała się najkorzystniejsza?

W postępowaniu powyżej 60 tys. euro zamawiający jest zobowiązany żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wymóg ten wynika z treści art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, określa natomiast rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 71, poz. 645). Należy jednak zaznaczyć, że zamawiający może również żądać dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, pod warunkiem jednak, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu zostały doprecyzowane warunki udziału w postępowaniu adekwatnie do przedmiotu zamówienia.

Uwaga na daty

Przejdźmy zatem do praktycznego zastosowania teorii w zakresie możliwości uzupełniania dokumentów. Jakie dokumenty możemy uzupełniać i w jakiej sytuacji? Czy tylko wtedy, gdyby ich nieuzupełnienie skutkowało unieważnieniem postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp? W jednym z postępowań zamawiający podjął decyzję o uwzględnieniu protestu i powtórnej ocenie ofert, w wyniku której zastosowano przewidzianą w art. 26 ust. 3 Pzp instytucję uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Czynność ta spotkała się jednak z protestem wykonawcy konkurującego o uzyskanie zamówienia. Uwzględniając protest zamawiający uznał, że nie wystąpiły przesłanki do zastosowania instytucji uzupełnienia dokumentów z uwagi na brak podstaw do wykluczenia tej firmy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne