Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

To nie jest obowiązek

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Danuta Jaskulska

W jakich sytuacjach można żądać od wykonawców uzupełnienia dokumentów? Czy należy wymagać tego od wszystkich, czy tylko od tego, którego oferta okazała się najkorzystniejsza?

W postępowaniu powyżej 60 tys. euro zamawiający jest zobowiązany żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wymóg ten wynika z treści art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, określa natomiast rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 71, poz. 645). Należy jednak zaznaczyć, że zamawiający może również żądać dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, pod warunkiem jednak, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu zostały doprecyzowane warunki udziału w postępowaniu adekwatnie do przedmiotu zamówienia.

Uwaga na daty

Przejdźmy zatem do praktycznego zastosowania teorii w zakresie możliwości uzupełniania dokumentów. Jakie dokumenty możemy uzupełniać i w jakiej sytuacji? Czy tylko wtedy, gdyby ich nieuzupełnienie skutkowało unieważnieniem postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp? W jednym z postępowań zamawiający podjął decyzję o uwzględnieniu protestu i powtórnej ocenie ofert, w wyniku której zastosowano przewidzianą w art. 26 ust. 3 Pzp instytucję uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Czynność ta spotkała się jednak z protestem wykonawcy konkurującego o uzyskanie zamówienia. Uwzględniając protest zamawiający uznał, że nie wystąpiły przesłanki do zastosowania instytucji uzupełnienia dokumentów z uwagi na brak podstaw do wykluczenia tej firmy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne