Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jakich zmian oczekujemy w dyrektywach

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: Bartłomiej Brosz

W pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych. Największe poparcie uzyskał postulat szerszego stosowania procedury negocjacyjnej.

Publikując 27 stycznia 2011 r. Zieloną Księgę W sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych. W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień (dalej: Zielona księga), Komisja Europejska wszczęła konsultacje społeczne w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych1. Opinie można było przesyłać do 18 kwietnia. Celem badania było uzyskanie od wszystkich zainteresowanych podmiotów opinii dotyczących modernizacji obowiązujących obecnie dyrektyw unijnych harmonizujących zasady udzielania zamówień publicznych – dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (DzUrz UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, s. 19) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, s. 132).

Ogólne podsumowanie konsultacji

1) Uczestnicy konsultacji

Uczestnictwo w konsultacjach otwarte było dla wszystkich zainteresowanych. Otrzymano 623 odpowiedzi, które ze względu na pochodzenie respondenta przydzielono do jednej z sześciu grup (biznes, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, prawnicy i akademicy, państwa członkowskie oraz indywidualni obywatele). Najwięcej opinii otrzymano z pierwszych trzech grup – 40% pochodziło ze świata biznesu, podczas gdy na kolejnych miejscach znalazła się administracja publiczna (29%) oraz organizacje pozarządowe (17%).

 

Jeśli wziąć pod uwagę rozkład geograficzny, to okaże się, że najwięcej odpowiedzi (w aspekcie ilościowym) pochodziło z Wielkiej Brytanii (90), Niemiec (81) oraz Francji (59), podczas gdy na drugim końcu znalazła się Malta, z której nie otrzymano żadnej. Liczba otrzymanych odpowiedzi z Polski wyniosła 7.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne