Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Materialne czy procesowe

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Monika Adamczak

Prawo zamówień publicznych ani bezpośrednio, ani przez stosowne odesłanie nie reguluje rodzaju pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób jednoznacznie to ustalić?

Kontrowersyjnym zagadnieniem na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jest kwestia dotycząca rodzaju pełnomocnictwa przedstawianego przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO) przy składaniu środków ochrony prawnej. Część orzecznictwa (zarówno KIO, jak i sądów okręgowych) wskazuje, że jest to pełnomocnictwo materialne, o jakim mowa w art. 98 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, a część stoi na stanowisku, iż chodzi o pełnomocnictwo procesowe regulowane normami art. 86 i n. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.), dalej: kpc.

W czym tkwi różnica

Pełnomocnictwa materialne i procesowe wykazują kilka zasadniczych różnic, z czego jedną z najistotniejszych jest to, że pełnomocnictwo materialne może być udzielone każdej osobie, nawet ograniczonej w zdolnościach do czynności prawnych (art. 100 kc), w przeciwieństwie do pełnomocnictwa procesowego, które może być udzielone wyłącznie zamkniętemu katalogowi podmiotów (art. 87 § 1 kpc). Pełnomocnik materialny może nadto ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (art. 106 kc), w przeciwieństwie do pełnomocnika procesowego, z którego umocowania płynie prawo do ustanawiania pełnomocników substytucyjnych (art. 91 kpc).

 

Wśród przepisów regulujących pełnomocnictwo procesowe na szczególną uwagę zasługuje również art. 89 § 1 kpc, który upoważnia adwokata i radcę prawnego do uwierzytelnienia odpisu udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisów innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Tymczasem pełnomocnictwo materialne powinno być przedkładane zawsze w oryginale z uwagi na brak ustawowego upoważnienia do uwierzytelniania tego dokumentu przez pełnomocników (nawet profesjonalnych).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne