Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zmiany w odpowiedzialności

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Krzysztof Puchacz
Tagi:    siwz

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących pracownikami zamawiającego. Nowa ustawa wprowadza daleko idące zmiany nie tylko w tym zakresie.

Wdniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU nr 240, poz. 1429). Ustawa została opublikowana w DzU z 10 listopada 2011 r. i wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

System zamówień publicznych jest „instrumentem” gwarantującym racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych, stąd ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.) – jako zasadę gospodarowania środkami publicznymi – wskazuje obowiązek zawierania przez jednostki sektora finansów publicznych umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych jest więc jednocześnie naruszeniem zasad finansów publicznych i z tego powodu objęte jest systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czyny będące naruszeniem dyscypliny finansów w zakresie zamówień publicznych wskazane są w art. 17 nowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.), dalej: ustawa.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej

Odpowiedzialność za czyny wskazane w art. 17 ustawy mogą ponieść przede wszystkim pracownicy zamawiającego oraz kierownik zamawiającego. Aby możliwe było przypisanie tym osobom odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezbędne jest wykazanie, że popełniły czyn będący naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Na gruncie obowiązujących dotychczas przepisów odpowiedzialność za czyny będące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy ponosiła osoba udzielająca zamówienia publicznego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne