Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Bez pozwolenia, ale legalnie

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Adam Przybylski
Tagi:    robota budowlana

Niektóre z przedsięwzięć, choć zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu, a więc staroście lub wojewodzie.

Problematykę wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę regulują art. 29- 31 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego nastąpiła 28 lipca 2005 r. z mocą obowiązującą od 26 września 2005 r. Jedną z podstawowych zasad ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) jest to, że wszelkie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 Pb), przy czym ustawodawca wyraźnie podkreślił, że podstawą do rozpoczęcia robót może być tylko ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę. Ostateczna decyzja to taka, od której w terminie 14 dni nie wniesiono odwołania lub została wydana przez organ odwoławczy. W art. 29 Pb ustawodawca dokonał wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obiektów budowlanych (ust. 1) i na wykonanie robót budowlanych (ust. 2). Należy zauważyć, że wyliczenie tych wyłączeń ma charakter wyczerpujący (enumeratywny). Oznacza to, że tylko takie obiekty i roboty budowlane i o takich parametrach technicznych oraz uwarunkowaniach lokalizacyjnych jak wymienione w tych przepisach zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowanie w takich sytuacjach wykładni rozszerzającej jest niedopuszczalne.

Wyłączenia ze stosowania

Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o jakich mowa w art. 29 Pb, nie oznaczają rezygnacji z wszelkiej kontroli administracyjnej odnoszącej się do budowy wymienionych obiektów czy wykonywania robót budowlanych. Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 budowa i wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę muszą być zgłoszone właściwemu organowi. Jest nim starosta – jako organ administracji architektoniczno- budowlanej stopnia podstawowego lub wojewoda – w sprawach obiektów i robót budowlanych określonych w art. 82 ust. 3 i 4 jako organ wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz jako organ pierwszej instancji w sprawach wymienionych w ustawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne