Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Bez pozwolenia, ale legalnie

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Adam Przybylski
Tagi:    robota budowlana

Niektóre z przedsięwzięć, choć zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu, a więc staroście lub wojewodzie.

Problematykę wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę regulują art. 29- 31 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego nastąpiła 28 lipca 2005 r. z mocą obowiązującą od 26 września 2005 r. Jedną z podstawowych zasad ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) jest to, że wszelkie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 Pb), przy czym ustawodawca wyraźnie podkreślił, że podstawą do rozpoczęcia robót może być tylko ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę. Ostateczna decyzja to taka, od której w terminie 14 dni nie wniesiono odwołania lub została wydana przez organ odwoławczy. W art. 29 Pb ustawodawca dokonał wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obiektów budowlanych (ust. 1) i na wykonanie robót budowlanych (ust. 2). Należy zauważyć, że wyliczenie tych wyłączeń ma charakter wyczerpujący (enumeratywny). Oznacza to, że tylko takie obiekty i roboty budowlane i o takich parametrach technicznych oraz uwarunkowaniach lokalizacyjnych jak wymienione w tych przepisach zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowanie w takich sytuacjach wykładni rozszerzającej jest niedopuszczalne.

Wyłączenia ze stosowania

Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o jakich mowa w art. 29 Pb, nie oznaczają rezygnacji z wszelkiej kontroli administracyjnej odnoszącej się do budowy wymienionych obiektów czy wykonywania robót budowlanych. Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 budowa i wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę muszą być zgłoszone właściwemu organowi. Jest nim starosta – jako organ administracji architektoniczno- budowlanej stopnia podstawowego lub wojewoda – w sprawach obiektów i robót budowlanych określonych w art. 82 ust. 3 i 4 jako organ wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz jako organ pierwszej instancji w sprawach wymienionych w ustawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne