Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

W formie konkursu (cz. 2)

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Teresa Kowalska

Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro.

Organizatorem konkursu jest zamawiający. Inaczej niż w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia postępowania konkursowego i nie może zlecić jego organizacji wyspecjalizowanym podmiotom. Świadczy o tym brak odesłania do odpowiedniego zastosowania przepisów art. 15 ust. 2 Pzp. Również inaczej niż w postępowaniach o udzielenie zamówienia za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada wyłącznie kierownik zamawiającego, dlatego nie może on powierzyć swoim pracownikom wykonywania czynności zastrzeżonych dla niego. Zatem tylko kierownik zamawiającego ma wyłączne prawo do powołania i odwoływania sądu konkursowego oraz określania organizacji i trybu jego pracy. W zakresie organizacji i trybu ustawa nie narzuca kierownikowi zamawiającego żadnych regulacji, pozostawiając możliwość swobodnego określenia formuły prac sądu, dostosowanych do potrzeb danego konkursu i sprawdzonych rozwiązań.

Sąd konkursowy

Odmienne niż w przypadku postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie przepisy Pzp, tzn. jeśli wartość konkursu przekracza 6 tys. euro, powołanie sądu konkursowego jest obowiązkowe. Z tego powodu oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych może dokonać wyłącznie sąd konkursowy. Ustawa wskazuje tylko niezbędne minimum członków sądu konkursowego – 3 osoby, a górną granicę określa kierownik zamawiającego. Bezstronność członków sądu konkursowego uregulowano w sposób analogiczny do postępowań odnoszących się do członków komisji przetargowej. Członkowie sądu konkursowego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wskazujących na związki z uczestnikami. W skrajnych przypadkach będą oni podlegać wyłączeniu, jeżeli w ich interesie będzie leżeć wynik konkursu, np. gdy będą jego uczestnikami ubiegającymi się o nagrodę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne