Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

W formie konkursu (cz. 2)

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Teresa Kowalska

Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro.

Organizatorem konkursu jest zamawiający. Inaczej niż w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia postępowania konkursowego i nie może zlecić jego organizacji wyspecjalizowanym podmiotom. Świadczy o tym brak odesłania do odpowiedniego zastosowania przepisów art. 15 ust. 2 Pzp. Również inaczej niż w postępowaniach o udzielenie zamówienia za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada wyłącznie kierownik zamawiającego, dlatego nie może on powierzyć swoim pracownikom wykonywania czynności zastrzeżonych dla niego. Zatem tylko kierownik zamawiającego ma wyłączne prawo do powołania i odwoływania sądu konkursowego oraz określania organizacji i trybu jego pracy. W zakresie organizacji i trybu ustawa nie narzuca kierownikowi zamawiającego żadnych regulacji, pozostawiając możliwość swobodnego określenia formuły prac sądu, dostosowanych do potrzeb danego konkursu i sprawdzonych rozwiązań.

Sąd konkursowy

Odmienne niż w przypadku postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie przepisy Pzp, tzn. jeśli wartość konkursu przekracza 6 tys. euro, powołanie sądu konkursowego jest obowiązkowe. Z tego powodu oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych może dokonać wyłącznie sąd konkursowy. Ustawa wskazuje tylko niezbędne minimum członków sądu konkursowego – 3 osoby, a górną granicę określa kierownik zamawiającego. Bezstronność członków sądu konkursowego uregulowano w sposób analogiczny do postępowań odnoszących się do członków komisji przetargowej. Członkowie sądu konkursowego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wskazujących na związki z uczestnikami. W skrajnych przypadkach będą oni podlegać wyłączeniu, jeżeli w ich interesie będzie leżeć wynik konkursu, np. gdy będą jego uczestnikami ubiegającymi się o nagrodę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne