Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Dialog konkurencyjny

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Ewa Wiktorowska

Omawiana aktualnie przez komisję sejmową nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny.

W celu uregulowania sposobu stosowania tego trybu polski ustawodawca jako podstawę prawną przyjął – choć nie do końca – rozwiązania zawarte w dyrektywie 2004/18/WE (zwanej klasyczną) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w szczególności związane z projektami infrastrukturalnymi, technologiami teleinformatycznymi oraz projektami obejmującymi złożone procesy finansowania.

Unijna dyrektywa

Przywołana dyrektywa klasyczna zastępuje dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych na usługi (92/50/EWG), dostawy (93/36/EWG) i roboty budowlane (93/37/EWG) oraz ich nowelizację dyrektywą 97/52/WE. Przyjęte przepisy Pzp w pełni realizują podstawowe zasady wprowadzone przez dyrektywy unijne, a mianowicie zasadę niedyskryminacji i równego traktowania (jej elementy pojawiają się w dalszej części artykułu) oraz zasadę przejrzystości. Warto w szczególności zwrócić uwagę na drugą z tych zasad. Istotną rolę odgrywają ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Ich celem jest umożliwienie sprawdzenia przez wykonawców, a także przez opinię publiczną, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia. Ogłoszenie to zamawiający ma obowiązek opublikować niezależnie od zastosowanej przez niego procedury, a więc również po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający ma obowiązek wysłania takiego ogłoszenia celem publikacji nie później niż w ciągu 48 dni od udzielenia zamówienia. Wszystkie ogłoszenia przewidziane w dyrektywach sporządza się zgodnie z odpowiednimi wzorami określonymi w dyrektywie przyjętej przez Komisję Europejską (obecnie jest to dyrektywa 2001/78/WE) i publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


NA RÓWNYCH ZASADACH

 

Zasada równego traktowania wymaga przede wszystkim publikowania informacji o udzielanym zamówieniu tak, aby wszyscy potencjalnie zainteresowani przedsiębiorcy mogli podjąć decyzję o ewentualnym uczestnictwie w danym postępowaniu i ubieganiu się o zamówienie. Celowi temu służy przewidziany przez dyrektywy obowiązek publikacji przez zamawiającego dwóch rodzajów ogłoszeń: ogłoszenia wstępnego o planowanych w przyszłości zamówieniach oraz ogłoszenia o konkretnym zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne