Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dialog konkurencyjny

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Ewa Wiktorowska

Omawiana aktualnie przez komisję sejmową nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny.

W celu uregulowania sposobu stosowania tego trybu polski ustawodawca jako podstawę prawną przyjął – choć nie do końca – rozwiązania zawarte w dyrektywie 2004/18/WE (zwanej klasyczną) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w szczególności związane z projektami infrastrukturalnymi, technologiami teleinformatycznymi oraz projektami obejmującymi złożone procesy finansowania.

Unijna dyrektywa

Przywołana dyrektywa klasyczna zastępuje dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych na usługi (92/50/EWG), dostawy (93/36/EWG) i roboty budowlane (93/37/EWG) oraz ich nowelizację dyrektywą 97/52/WE. Przyjęte przepisy Pzp w pełni realizują podstawowe zasady wprowadzone przez dyrektywy unijne, a mianowicie zasadę niedyskryminacji i równego traktowania (jej elementy pojawiają się w dalszej części artykułu) oraz zasadę przejrzystości. Warto w szczególności zwrócić uwagę na drugą z tych zasad. Istotną rolę odgrywają ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Ich celem jest umożliwienie sprawdzenia przez wykonawców, a także przez opinię publiczną, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia. Ogłoszenie to zamawiający ma obowiązek opublikować niezależnie od zastosowanej przez niego procedury, a więc również po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający ma obowiązek wysłania takiego ogłoszenia celem publikacji nie później niż w ciągu 48 dni od udzielenia zamówienia. Wszystkie ogłoszenia przewidziane w dyrektywach sporządza się zgodnie z odpowiednimi wzorami określonymi w dyrektywie przyjętej przez Komisję Europejską (obecnie jest to dyrektywa 2001/78/WE) i publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


NA RÓWNYCH ZASADACH

 

Zasada równego traktowania wymaga przede wszystkim publikowania informacji o udzielanym zamówieniu tak, aby wszyscy potencjalnie zainteresowani przedsiębiorcy mogli podjąć decyzję o ewentualnym uczestnictwie w danym postępowaniu i ubieganiu się o zamówienie. Celowi temu służy przewidziany przez dyrektywy obowiązek publikacji przez zamawiającego dwóch rodzajów ogłoszeń: ogłoszenia wstępnego o planowanych w przyszłości zamówieniach oraz ogłoszenia o konkretnym zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne