Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Zamówienie za... złotówkę

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Elżbieta Sobczuk
Autor: P. Kanarek

Zamawiający wszczął postępowanie na zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi. Wybrano firmę, która nie dość, że nienależycie wykonała poprzednie zamówienie, to jeszcze jako cenę podała 1 zł miesięcznie.

W przetargu ogłoszonym przez gminę wzięło udział dwóch wykonawców: firma X i firma Y (przy czym ta druga to dotychczasowy zarządca i administrator cmentarzy komunalnych wykonujący to zadanie na podstawie udzielonego mu już wcześniej zamówienia publicznego).

Nieuczciwa konkurencja

Wynik przetargu okazał się ponownie korzystny dla firmy Y. Nie zgodził się z tym jednak drugi ze startujących w przetargu wykonawców (firma X). Złożył protest, a następnie w wyniku niekorzystnego rozstrzygnięcia – odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołujący (firma X) zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 16 i 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych (rzecz działa się w 2002 r., kiedy funkcjonowała jeszcze ustawa o zamówieniach publicznych z roku 1994) oraz niektórych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdaniem firmy X, zamawiający powinien był wykluczyć z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę Y, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonywał zamówienie z nienależytą starannością, gdyż pobierał opłaty za świadczone usługi w kwotach wyższych od ustalonych przez zarząd gminy oraz za usługi niemieszczące się w katalogu rodzajowym tych usług. Na potwierdzenie zarzutu przedstawił odpowiednie dowody. Odwołujący wskazał także, że zaoferowanie ceny za zarządzanie obiektami cmentarnymi i wynagrodzenie zarządcy w wysokości 1 zł miesięcznie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne