Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Interes prawny

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Konrad Brodaczewski
Autor: B. Brosz

Pojęcie interesu prawnego powinno być definiowane w zależności od kontekstu, w jakim się pojawia. Umożliwiłoby to korzystanie ze środków ochrony prawnej szerszemu gronu podmiotów oraz poprawiło rzetelność procedur.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) posługuje się pojęciem interesu prawnego, jednak nie proponuje legalnej definicji tej kategorii1. Dlatego ważne jest wypełnienie go treścią, ponieważ istnienie przyznanych prawem zamówień publicznych środków ochrony prawnej jest uzależnione od istnienia interesu prawnego po stronie podmiotu. Prawo zamówień publicznych ujmuje to następująco: „Środki ochrony prawnej (...) przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy” (art. 179 ust. 1 Pzp). Podobnie wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia sektorowego mogą skorzystać z odpowiednich środków ochrony prawnej pod warunkiem, że „ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy lub prawa Unii Europejskiej dotyczącego zamówień publicznych” (art. 133 ust. 1). Ustalenie zatem granic pojęcia „interes prawny” ma istotne znaczenie w praktyce postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż decyduje o tym, kto faktycznie należy do kręgu podmiotów posiadających legitymację czynną do skorzystania ze środków ochrony prawnej wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne