Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Na wszelki wypadek

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Ryszard Groński

Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wadium musi zostać wniesione zawsze wtedy, gdy wartość szacunkowa zamówienia publicznego przekracza 60 tys. euro. Można go też zażądać, gdy wartość zamówienia jest niższa (poniżej 60 tys. euro – art. 45 ust. 2 Pzp). Wadium ustala się w wysokości od 0,5 do 3 proc. wartości szacunkowej zamówienia publicznego (art. 45 ust. 4 Pzp). Wartość zamówienia, w odniesieniu do której bada się, czy występuje obowiązek wniesienia wadium, rozumie się odmiennie od wartości zamówienia, od której nalicza się wadium. Obowiązek wniesienia wadium powstaje zawsze wtedy, gdy wartość szacunkowa zamówienia przekracza 60 tys. euro. Również wówczas, gdy jest to wartość skalkulowana na podstawie art. 32 ust. 4 Pzp, tzn. gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Jednakże wysokość wadium jest ustalana w relacji do wartości konkretnego postępowania.

 

Przykład:

Zamawiający udziela zamówienia na dostawy płodów rolnych na cały rok. Przedmiot ten jednakże w każdym sezonie roku ma inną cenę i jakość. Uzasadnione jest zatem udzielenie zamówienia w częściach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający dzieli zamówienie na trzy części. Wartość całego zamówienia w roku wynosi np. 350 tys. zł. Na podstawie art. 45 ust. 1 Pzp na zamawiającym ciąży obowiązek zażądania wadium we wszystkich postępowaniach na realizację tego zamówienia. Jednak jego wysokość będzie wyliczana w relacji do wartości każdej części zamówienia, czyli że jeżeli jedna z części ma wartość np. 100 tys. zł – wadium ustala się w relacji do tej wartości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne