Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Katastrofa budowlana

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Władysław Kulon, Paweł Żmija
Autor: Fot. Ingram Publishing

Zdarzenia, które niedawno miały miejsce w Chorzowie uświadomiły wszystkim, jak ważny i aktualny jest temat właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

Niezmiernie istotny w kwestii awarii i katastrofy budowlanej jest również problem sprostania obowiązkom ciążącym na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego oraz konieczności zastosowanych procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyłonieniu wykonawcy.

Utrzymanie obiektów budowlanych

Sfera prawna dotycząca procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych została zawarta w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414, tekst jednolity z 2003 r. – DzU nr 207, poz. 2016 ze zm.). Wspomniany akt prawny wskazuje krąg podmiotów, na które zostały nałożone określone obowiązki. Art. 61 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) w związku z art. 5 ust. 2 precyzuje zasady prawidłowego użytkowania i obliguje właściciela lub zarządcę do użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej w szczególności w zakresie związanym z:

 

1. Spełnieniem podstawowych wymagań dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne