Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Katastrofa budowlana

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Władysław Kulon, Paweł Żmija
Autor: Fot. Ingram Publishing

Zdarzenia, które niedawno miały miejsce w Chorzowie uświadomiły wszystkim, jak ważny i aktualny jest temat właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

Niezmiernie istotny w kwestii awarii i katastrofy budowlanej jest również problem sprostania obowiązkom ciążącym na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego oraz konieczności zastosowanych procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyłonieniu wykonawcy.

Utrzymanie obiektów budowlanych

Sfera prawna dotycząca procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych została zawarta w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414, tekst jednolity z 2003 r. – DzU nr 207, poz. 2016 ze zm.). Wspomniany akt prawny wskazuje krąg podmiotów, na które zostały nałożone określone obowiązki. Art. 61 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) w związku z art. 5 ust. 2 precyzuje zasady prawidłowego użytkowania i obliguje właściciela lub zarządcę do użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej w szczególności w zakresie związanym z:

 

1. Spełnieniem podstawowych wymagań dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne