Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   wadium   dokumentacja projektowa   siwz

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Jak ustalić wysokość zabezpieczenia

Proszę o interpretację art. 150 ust. 2 Pzp: Czy maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego wynikająca z umowy, a będąca wynagrodzeniem ryczałtowo- obmiarowym, jest zmienna dla ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

 

Zgodnie z art. 147 ust. 2 Pzp zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu gwarancji jakości. Generalnie żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zależne od woli zamawiającego, zaś w okolicznościach podanych w art. 147 ust. 3 zamawiający zobowiązany jest żądać zabezpieczenia. Jak nakazuje art. 150 ust. 1 Pzp wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 do 10 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Z powyższych przepisów bezpośrednio wynika, iż zabezpieczenie musi być dostępne dla zamawiającego przez cały czas trwania umowy (a część zabezpieczenia także w okresie gwarancji, jeżeli wykonawca takiej udzielił). Nie może więc ono mieć charakteru zabezpieczenia zmiennego czy też „kroczącego” (jak niektórzy nazywają zabezpieczenie niezasadnie żądane odrębnie dla każdego etapu realizacji umowy). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne