Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zainwestuj w siebie

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Sylwia Lewandowska-Klauza
Autor: fot. Image 4 Communication B.V.

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich daje możliwość podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji. Dla przedsiębiorców przeznaczone jest w szczególności działanie 2.3 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, składa się z trzech schematów:

 

  • schemat a – doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr,
  • schemat b – promocja rozwiązań systemowych,
  • schemat c – procedura pozakonkursowa.

 

Wszelkie działania podejmowane w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) finansowane są wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbiorcami tego programu są w szczególności: bezrobotni, osoby zagrożone bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące, ale zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji, osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorcy – głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Instytucją zarządzającą SPO RZL jest Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a instytucją płatniczą – Ministerstwo Finansów.


FORMY DOSKONALENIA KADR

 

  • szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, mające na celu podwyższanie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zarówno w zakresie ogólnym, jak i związanym ze zmianami technologicznymi,
  • szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy,
  • praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw, odbywane w instytucjach naukowo-badawczych,
  • studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej, mające na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji,
  • projekty ukierunkowane na podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy (np. o niskich kwalifikacjach).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne