Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Terminy zapłaty

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Leszek Klepacki

W postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający nie powinien przewidywać terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. (DzU nr 139, poz. 1323 z późn. zm.), uchylając ustawę z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (DzU nr 129, poz. 1443), w sposób odmienny określiła zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Podczas gdy uchylona ustawa określała zakres podmiotowy, wyłączając z obowiązku jej stosowania podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych wymienionych w art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (od badań i porad lekarskich poprzez leczenie, rehabilitację, opiekę, pielęgnację do zakupu przedmiotów ortopedycznych), niezależnie od podmiotu, to obowiązująca ustawa wprowadziła listę zamkniętą podmiotów zobowiązanych (art. 3 pkt. 1-7). Z pkt. 3 cytowanego artykułu wynika, że do transakcji handlowych, których stronami są podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), ma zastosowanie ustawa o terminach zapłaty. Zakres przedmiotowy obowiązującej ustawy dotyczy odpłatnego dostarczania towaru lub odpłatnego świadczenia usług w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowy zawierane przez gminy

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2006 r. (sygn. III CZP 124/2005) poszerza ten zakres o realizację zadań własnych gminy. Terminy zapłaty dłuższe niż 30 dni, wynikające z ustawy z 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, odnoszą się nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do umów zawieranych przez gminę w trybie zamówień publicznych. Umowa zawierana w celu realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) może stanowić transakcję handlową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.


TRANSAKCJA HANDLOWA

 

Jest to umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne