Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Droga do remontu

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Karol Klimek
Autor: Piotr Kanarek

Ogłoszono przetarg na bieżącą konserwację dróg. Zamawiający potraktował to jako usługę, natomiast zdaniem organu kontrolującego była to robota budowlana. Kto miał rację?

Zarząd jednego z powiatów, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.), pełni funkcję zarządcy 27 dróg powiatowych, których łączna długość wynosi ponad 184 km. Stosownie do postanowień art. 20 cytowanej ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności:

 

  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (pkt 4),
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

 

W ramach utrzymania dróg powiatowych zarząd powiatu przeprowadza corocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych”. Przedmiot zamówienia, określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmuje:

 

  • remont cząstkowy z doprowadzeniem łaty do prostolinijnych kształtów geometrycznych z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm z wycinką wykonaną frezarką ze skropieniem bitumem,
  • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym bez wycinania nawierzchni.

 

Wśród drogowców (i nie tylko) ten rodzaj robót nazywany jest po prostu łataniem dziur w nawierzchni dróg i ulic.


USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

 

  • remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym,
  • utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej,
  • ochrona drogi – działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne