Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Droga do remontu

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Karol Klimek
Autor: Piotr Kanarek

Ogłoszono przetarg na bieżącą konserwację dróg. Zamawiający potraktował to jako usługę, natomiast zdaniem organu kontrolującego była to robota budowlana. Kto miał rację?

Zarząd jednego z powiatów, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.), pełni funkcję zarządcy 27 dróg powiatowych, których łączna długość wynosi ponad 184 km. Stosownie do postanowień art. 20 cytowanej ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności:

 

  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (pkt 4),
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

 

W ramach utrzymania dróg powiatowych zarząd powiatu przeprowadza corocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych”. Przedmiot zamówienia, określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmuje:

 

  • remont cząstkowy z doprowadzeniem łaty do prostolinijnych kształtów geometrycznych z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm z wycinką wykonaną frezarką ze skropieniem bitumem,
  • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym bez wycinania nawierzchni.

 

Wśród drogowców (i nie tylko) ten rodzaj robót nazywany jest po prostu łataniem dziur w nawierzchni dróg i ulic.


USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

 

  • remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym,
  • utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej,
  • ochrona drogi – działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne