Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Za zgodą obu stron

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko
Tagi:    dostawa   siwz
Autor: fot. Ingram Publishing

Czy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji zamówienia po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy? Rozwiązania są trzy, a każde z nich ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Bardzo często zdarza się, że zamawiający stają przed dylematem: co zrobić w sytuacji, gdy z powodu przedłużającego się postępowania (na skutek wnoszonych protestów i odwołań) upływa wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia bądź też rozpoczyna się jego bieg, a nie podpisano jeszcze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy dokonano już wyboru najkorzystniejszej oferty, ale nie podpisano jeszcze umowy.

Kontrowersyjne terminy

Najlepszym sposobem przeciwdziałania takiej sytuacji jest wprowadzenie do siwz i wzoru umowy postanowień, które wskazują, iż realizacja przedmiotu postępowania (przedmiotu umowy) rozpocznie się w terminie, którego początek jest uzależniony od podpisania umowy. Na takie ustalenie daty początkowej rozpoczęcia biegu terminu wykonania zamówienia pozwala art. 111 kodeksu cywilnego (dalej: kc). W takim przypadku, pomimo przedłużającego się postępowania zamawiający nie stanie przed zaprezentowanym na wstępie problemem. Przyjęcie takiego rozwiązania nie zawsze jest jednak możliwe i pożądane. Często zamawiający określają termin realizacji zamówienia konkretną datą, bądź to ze względu na przedmiot zamówienia, bądź też z innych powodów. I wtedy może dojść do sytuacji, w której z powodu sztywnego określenia daty realizacji lub rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia i przedłużającego się postępowania z przyczyn, których nie dało się przewidzieć jeszcze przed podpisaniem umowy, upłynie termin realizacji zamówienia lub rozpocznie się jego bieg. Pojawia się wtedy problem: co zrobić w takiej sytuacji? Czy można dokonać zmiany wzoru umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji jej przedmiotu, czy należy unieważnić postępowanie, czy też może zastosować inne rozwiązanie, np. podpisać umowę i ją aneksować? W praktyce można się spotkać ze wszystkimi podanymi wyżej rozwiązaniami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne