Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dynamiczny system zakupów

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Halina Olszowska

Proponowany w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych dynamiczny system zakupów może zmniejszyć obciążenia związane z organizowaniem wielu postępowań na częste zakupy towarów powszechnie dostępnych.

W chwili, kiedy piszę ten tekst (pierwsza dekada marca), projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych jest czytany po raz drugi. Wiadomo więc, że losy nowelizacji mogą być przesądzone w najbliższych tygodniach. Zmianę prawa zamówień publicznych wymuszają dwie nowe dyrektywy unijne. Projektowane zmiany idą w kilku kierunkach, ale generalnie usprawnione mają być procedury, a nowe przepisy mają umożliwić oszczędności budżetowe. Jedną z nowości ma być etap postępowania, nazwany w projekcie dynamicznym systemem zakupów. W niniejszym tekście, na podstawie wspomnianego projektu nowelizacji, spróbuję przybliżyć, na czym będzie polegała procedura udzielania zamówień z zastosowaniem tego systemu.

Zasady wprowadzania

Wprowadzenie dynamicznego systemu zakupów ma pozwolić zamawiającemu na ustanowienie listy wybranych wykonawców, którzy będą mogli ubiegać się o dane zamówienie. Nowi wykonawcy będą mogli starać się o włączenie do listy na każdym etapie funkcjonowania systemu. System ten ma w istotny sposób zmniejszyć obciążenia związane z organizowaniem wielu odrębnych postępowań na realizację dostaw i usług powszechnie dostępnych. System podlega szczególnym zasadom udzielania zamówień (podobnie jak np. konkurs). Dynamiczny system zakupów nie jest nowym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a rozumiany jest raczej jako ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne, nabywane na podstawie umowy sprzedaży, lub usługi powszechnie dostępne. Do ustanowienia systemu stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji.

Okres trwania systemu

System nie będzie mógł zostać ustanowiony na dłużej niż cztery lata. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych przedmiotem zamówienia i szczególnym interesem zamawiającego, system będzie mógł być ustanowiony na okres dłuższy, ale konieczne będzie zawiadomienie o tym prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i podanie wartości oraz przedmiotu zamówienia, a także uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne