Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Gwarancja na prace projektowe

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Jerzy Wysocki

Za kompletność i jakość dokumentacji projektowej zawsze odpowiada zamawiający i to on musi dostarczyć wykonawcy prawidłowy i wolny od wad projekt.

Z codziennego życia znamy już takie określenia jak rękojmia za wady czy gwarancja za dostarczony wyrób czy usługę. Opisane w sposób ogólny elementy dotyczące tych określeń znajdziemy w kodeksie cywilnym. Prawo, jakie posiada zamawiający (inwestor) z tytułu tych uprawnień może być bardzo surowe. Często pozwala na obniżenie wynagrodzenia, naprawienie szkód czy wymianę na przedmiot zamówienia wolny od wad. Zauważyłem, że nie wszyscy zamawiający zdają sobie jednak sprawę, że przepisami dotyczącymi rękojmi, a zwłaszcza gwarancji, są objęte także usługi projektowe. Nie znalazłem jednak żadnego przepisu prawa, który obligowałby zamawiającego (inwestora) do sprawdzenia, czy dostarczony projekt (dokumentacja) spełnia warunki jakościowe.

Obowiązki projektanta

Powróćmy jednak do relacji zamawiający (inwestor) – wykonawca (projektant). Każda dokumentacja, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, powinna być sprawdzona przez osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w zakresie odpowiedniej specjalności. Nie wolno jednak zapominać, że akt sprawdzenia dokumentacji przez taką osobę w żaden sposób nie zwalnia projektanta (wykonawcy) z odpowiedzialności za wykonaną pracę. Każda umowa z projektantem (wykonawcą) powinna zawierać szczegółowe ustalenia, na podstawie których będzie można określić jakość wykonanej pracy, jak również odpowiedzialność projektanta (wykonawcy) za wykonaną pracę. Nie wolno w umowie z projektantem ograniczyć jego praw i obowiązków wynikających z prawa budowlanego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne