Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Gwarancja na prace projektowe

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Jerzy Wysocki

Za kompletność i jakość dokumentacji projektowej zawsze odpowiada zamawiający i to on musi dostarczyć wykonawcy prawidłowy i wolny od wad projekt.

Z codziennego życia znamy już takie określenia jak rękojmia za wady czy gwarancja za dostarczony wyrób czy usługę. Opisane w sposób ogólny elementy dotyczące tych określeń znajdziemy w kodeksie cywilnym. Prawo, jakie posiada zamawiający (inwestor) z tytułu tych uprawnień może być bardzo surowe. Często pozwala na obniżenie wynagrodzenia, naprawienie szkód czy wymianę na przedmiot zamówienia wolny od wad. Zauważyłem, że nie wszyscy zamawiający zdają sobie jednak sprawę, że przepisami dotyczącymi rękojmi, a zwłaszcza gwarancji, są objęte także usługi projektowe. Nie znalazłem jednak żadnego przepisu prawa, który obligowałby zamawiającego (inwestora) do sprawdzenia, czy dostarczony projekt (dokumentacja) spełnia warunki jakościowe.

Obowiązki projektanta

Powróćmy jednak do relacji zamawiający (inwestor) – wykonawca (projektant). Każda dokumentacja, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, powinna być sprawdzona przez osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w zakresie odpowiedniej specjalności. Nie wolno jednak zapominać, że akt sprawdzenia dokumentacji przez taką osobę w żaden sposób nie zwalnia projektanta (wykonawcy) z odpowiedzialności za wykonaną pracę. Każda umowa z projektantem (wykonawcą) powinna zawierać szczegółowe ustalenia, na podstawie których będzie można określić jakość wykonanej pracy, jak również odpowiedzialność projektanta (wykonawcy) za wykonaną pracę. Nie wolno w umowie z projektantem ograniczyć jego praw i obowiązków wynikających z prawa budowlanego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne