Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Usługa edukacyjna

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska

Wiele samorządów postanowiło pozyskać środki unijne na wdrożenie projektu indywidualizacji nauczania. Warto pamiętać, że zakup towarów i usług w tych projektach następuje w drodze zamówienia publicznego.

Projekt indywidualizacji nauczania w klasach I–III realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: POKL). Każda ze szkół uczestnicząca w programie, poza możliwością organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych, otrzyma zestawy specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności systemu kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

Indywidualizacja nauczania a prawo zamówień publicznych

W projektach systemowych dotyczących indywidualizacji procesu nauczania zakup towarów i usług następuje w drodze zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Zamawiający, którym jest organ prowadzący szkoły (jednostka samorządu terytorialnego), zobowiązany jest do:

 

  1. opisania przedmiotu zamówienia,
  2. ustalenia wartości zamówienia,
  3. przeprowadzenia stosownych procedur związanych z udzieleniem zamówienia lub zamówień.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę edukacyjną związaną z indywidualizacją nauczania należy przygotować w oparciu o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz zdiagnozowane wśród dzieci problemy i ich potrzeby. Powinien zawierać m.in.:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne