Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Usługa edukacyjna

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska

Wiele samorządów postanowiło pozyskać środki unijne na wdrożenie projektu indywidualizacji nauczania. Warto pamiętać, że zakup towarów i usług w tych projektach następuje w drodze zamówienia publicznego.

Projekt indywidualizacji nauczania w klasach I–III realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: POKL). Każda ze szkół uczestnicząca w programie, poza możliwością organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych, otrzyma zestawy specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności systemu kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

Indywidualizacja nauczania a prawo zamówień publicznych

W projektach systemowych dotyczących indywidualizacji procesu nauczania zakup towarów i usług następuje w drodze zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Zamawiający, którym jest organ prowadzący szkoły (jednostka samorządu terytorialnego), zobowiązany jest do:

 

  1. opisania przedmiotu zamówienia,
  2. ustalenia wartości zamówienia,
  3. przeprowadzenia stosownych procedur związanych z udzieleniem zamówienia lub zamówień.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę edukacyjną związaną z indywidualizacją nauczania należy przygotować w oparciu o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz zdiagnozowane wśród dzieci problemy i ich potrzeby. Powinien zawierać m.in.:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne