Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Przetarg w sieci

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Fot. Imagestate

Dziś zamówienia elektroniczne stają się coraz bardziej popularne i mniej skomplikowane. Wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz bezpieczny podpis elektroniczny.

Już od wieków w porę dostarczona informacja potrafiła zdziałać cuda, zapobiec kataklizmom czy też zmienić bieg historii, dlatego tak ważna była i jest szybkość jej przekazywania. Listy nasi przodkowie najpierw powierzali gołębiom pocztowym, potem była poczta, telegraf, telefon, faks. Dzisiaj żyjemy w erze elektronicznych systemów informacyjnych, dzięki którym przekaz trwa od kilku sekund do kilku minut.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Systemy zarządzania informacją są stosunkowo młodym typem systemów informatycznych, a co za tym idzie ich rozwój przebiega w wielu kierunkach. Jest to proces czasochłonny, jednakże koncepcje zarządzania wiedzą powinny zaowocować stworzeniem ogólnie uznanych standardów w tym zakresie. Owo zarządzanie informacją to przede wszystkim obróbka danych, a więc ich przechowywanie, dostępność i wymiana. Proces informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych ewoluuje nieustannie. W dobie dzisiejszej informatyzacji świata, rozwoju internetu i szybkości dostępu do informacji ważne jest ciągłe dostosowywanie istniejących systemów do rozwiązań pojawiających się na rynku. Przed wejściem w życie dyrektyw 2004/18/WE oraz 2004/17/WE unijne regulacje dotyczące zamówień publicznych nie przewidywały żadnych możliwości dotyczących zamówień elektronicznych udzielanych poprzez środki telekomunikacyjne, takie jak internet. Wcześniejsze przepisy nakładały na zamawiającego obowiązek stosowania zasady pisemności w prowadzonych postępowaniach.  Jednym z głównych celów powyższych dyrektyw było dostosowanie ich do współczesnych potrzeb administracji, oczywiście mając na względzie szybką ewolucję techniczną. Rozwój internetu zwiększył możliwości elektronicznego udzielania zamówień, już nie tylko w relacji „jeden na jednego” (zamawiający – wykonawca), ale również „jeden na wielu” oraz „wielu na wielu” (jeden zamawiający – kilku wykonawców oraz kilku zamawiających – kilku wykonawców). W sektorze prywatnym wykorzystanie najprostszych form elektronicznego udzielania zamówień poprzez e-mail znane jest już od wielu lat. Rozwój bardziej złożonych systemów – elektroniczne rynki z kilkoma uczestnikami, katalogi elektroniczne, a także e-zamówienia, elektroniczne aukcje (licytacja o najwyższą cenę na rynku sprzedawcy) oraz odwrócone aukcje elektroniczne (licytacja o najniższą cenę na rynku nabywcy) – pozwala na zwiększenie konkurencyjności i dostępności zamówienia publicznego w skali całej UE, w rezultacie czego zamawiający pozyskuje korzystniejszą ofertę, a przy okazji oszczędza czas i pieniądze.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne