Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Bez większych zmian

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Dorota Grochalska
Autor: B.Brosz

Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego, ale też inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego. Prawo zamówień publicznych narzuca komisji przetargowej określone obowiązki, tj. ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocenę ofert (art. 20 ust. 1 Pzp), a także przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wnioskowanie o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 20 ust. 3 Pzp). Zastrzega jednak, że kierownik zamawiającego może powierzyć komisji przetargowej także dokonanie innych, dodatkowych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 20 ust. 2 Pzp).

Potrzebny regulamin

Wszystkie czynności przypisane komisji w Pzp lub narzucone dodatkowo przez kierownika zamawiającego winny zostać określone w sposób jednoznaczny w stosownym dokumencie zwanym potocznie regulaminem. Do jego sporządzenia został zobligowany kierownik zamawiającego. Art. 21 ust. 3 Pzp wprost narzuca wymóg określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. O tym, kiedy komisja jest wymagana, dowiadujemy się z art. 19 ust. 1 Pzp, który mówi, że do zamówień o wartości powyżej 60 tys. euro kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne