Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Niezbędne opracowanie

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Fot. Ingram Publishing

W przypadku zlecania roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, potrzebny jest program funkcjonalno-użytkowy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza nową, w porównaniu z prawem budowlanym oraz ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r., definicję robót budowlanych. Określa ona, że roboty budowlane to: „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016), a także wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.

Nowe pojęcie

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane polegające jedynie na ich wykonaniu opisuje się zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, przedmiot zamówienia opisuje się zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego. Jest to całkowicie nowe pojęcie, niewystępujące wcześniej w zamówieniach publicznych. Opracowanie to ma obejmować opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.  Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 31 ust. 4 Pzp minister infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2004 r., a zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. Rozporządzenie to kompleksowo reguluje sprawy związane z zakresem i formą dokumentów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Wprowadza ono szereg nowych pojęć w tej tematyce i jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym wykonywania dokumentacji projektowych w budownictwie o znacznie szerszym zasięgu niż rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1133). Nie dotyczy ono podmiotów nie obowiązanych do stosowania Pzp. Rozporządzenie określa m.in. wymagania dotyczące programu funkcjonalno- użytkowego, a więc dokumentu, który musi być sporządzony, gdy zamawiający chce udzielić zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej. Program ten służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych. Powinien zawierać:

 

  1. stronę tytułową,
  2. część opisową,
  3. część informacyjną.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne