Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Niezbędne opracowanie

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Fot. Ingram Publishing

W przypadku zlecania roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, potrzebny jest program funkcjonalno-użytkowy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza nową, w porównaniu z prawem budowlanym oraz ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r., definicję robót budowlanych. Określa ona, że roboty budowlane to: „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016), a także wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.

Nowe pojęcie

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane polegające jedynie na ich wykonaniu opisuje się zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, przedmiot zamówienia opisuje się zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego. Jest to całkowicie nowe pojęcie, niewystępujące wcześniej w zamówieniach publicznych. Opracowanie to ma obejmować opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.  Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 31 ust. 4 Pzp minister infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2004 r., a zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. Rozporządzenie to kompleksowo reguluje sprawy związane z zakresem i formą dokumentów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Wprowadza ono szereg nowych pojęć w tej tematyce i jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym wykonywania dokumentacji projektowych w budownictwie o znacznie szerszym zasięgu niż rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1133). Nie dotyczy ono podmiotów nie obowiązanych do stosowania Pzp. Rozporządzenie określa m.in. wymagania dotyczące programu funkcjonalno- użytkowego, a więc dokumentu, który musi być sporządzony, gdy zamawiający chce udzielić zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej. Program ten służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych. Powinien zawierać:

 

  1. stronę tytułową,
  2. część opisową,
  3. część informacyjną.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne