Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Wyłącznie polisa OC?

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Danuta Jaskulska
Tagi:    konsorcjum   polisa   siwz

Zamawiający nie może narzucić wykonawcy, aby dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia była tylko i wyłącznie polisa.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający często żądają przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Pomimo że najczęściej dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa OC, to jednak zamawiający nie może narzucić w specyfikacji, że musi to być tylko i wyłącznie polisa. Należy przytoczyć dokładnie zapis z § 1 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Winnym przypadku byłoby to ograniczenie praw wykonawcy i mogłoby zostać skutecznie oprotestowane.

 

Żądanie polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia bez postawienia stosownego warunku w siwz

 

Zamawiający przeprowadzając postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń zażądał przedłożenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Nie postawił jednak żadnego dodatkowego warunku, poza ogólnym zapisem, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zastanawiające jest, w jaki sposób zamawiający sprawdzi spełnienie warunku? Chyba tylko na zasadzie tego, czy w ofercie jest załączony wymagany dokument, czy też go nie ma. Zakres ochrony nie ma już żadnego znaczenia dla zamawiającego i nie może być powodem do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Takie postępowanie wydaje się niewłaściwe i naruszające art. 25 Pzp, który obliguje do żądania tylko dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Dlatego też, jeśli żądamy polisy OC, to należy rozważyć, w jakim celu jest nam ten dokument potrzebny i spełnienie jakiego warunku ma on potwierdzić. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne