Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Wyłącznie polisa OC?

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Danuta Jaskulska
Tagi:    konsorcjum   polisa   siwz

Zamawiający nie może narzucić wykonawcy, aby dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia była tylko i wyłącznie polisa.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający często żądają przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Pomimo że najczęściej dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa OC, to jednak zamawiający nie może narzucić w specyfikacji, że musi to być tylko i wyłącznie polisa. Należy przytoczyć dokładnie zapis z § 1 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Winnym przypadku byłoby to ograniczenie praw wykonawcy i mogłoby zostać skutecznie oprotestowane.

 

Żądanie polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia bez postawienia stosownego warunku w siwz

 

Zamawiający przeprowadzając postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń zażądał przedłożenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Nie postawił jednak żadnego dodatkowego warunku, poza ogólnym zapisem, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zastanawiające jest, w jaki sposób zamawiający sprawdzi spełnienie warunku? Chyba tylko na zasadzie tego, czy w ofercie jest załączony wymagany dokument, czy też go nie ma. Zakres ochrony nie ma już żadnego znaczenia dla zamawiającego i nie może być powodem do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Takie postępowanie wydaje się niewłaściwe i naruszające art. 25 Pzp, który obliguje do żądania tylko dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Dlatego też, jeśli żądamy polisy OC, to należy rozważyć, w jakim celu jest nam ten dokument potrzebny i spełnienie jakiego warunku ma on potwierdzić. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne