Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Bez opłaty skarbowej

Jakimi konsekwencjami dla wykonawcy będzie skutkować złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa niezawierającego znaków opłaty skarbowej? Czy zamawiający ma odrzucić ofertę?

 

Zgodnie z art. 14 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wobec wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy kierować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc). Pzp nie zawiera przepisów dotyczących pełnomocnictwa. Są one zawarte w art. 98-108 kc i szczegółowo określają, jakich czynności musi dokonać udzielający pełnomocnictwa, aby było ono ważne. Z kolei z art. 9 ust. 1 Pzp wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie musi być prowadzone w formie pisemnej. Dotyczy więc to także udzielanych pełnomocnictw. Z ustawy o opłacie skarbowej (DzU z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm. – art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) wynika, że opłata skarbowa musi być uiszczona w przypadku m.in. pełnomocnictwa oraz jego odpisów czy wypisów. Do opłaty skarbowej mają zastosowanie przepisy prawa podatkowego, a więc nieuiszczenie opłaty skarbowej do pełnomocnictwa powoduje zaległość podatkową. Jednak zdaniem specjalistów od prawa podatkowego „zobowiązanie do uiszczenia opłaty skarbowej ma charakter publicznoprawny i nie wpływa w świetle przepisów kc na ważność samego pełnomocnictwa. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne