Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Bez opłaty skarbowej

Jakimi konsekwencjami dla wykonawcy będzie skutkować złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa niezawierającego znaków opłaty skarbowej? Czy zamawiający ma odrzucić ofertę?

 

Zgodnie z art. 14 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wobec wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy kierować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc). Pzp nie zawiera przepisów dotyczących pełnomocnictwa. Są one zawarte w art. 98-108 kc i szczegółowo określają, jakich czynności musi dokonać udzielający pełnomocnictwa, aby było ono ważne. Z kolei z art. 9 ust. 1 Pzp wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie musi być prowadzone w formie pisemnej. Dotyczy więc to także udzielanych pełnomocnictw. Z ustawy o opłacie skarbowej (DzU z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm. – art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) wynika, że opłata skarbowa musi być uiszczona w przypadku m.in. pełnomocnictwa oraz jego odpisów czy wypisów. Do opłaty skarbowej mają zastosowanie przepisy prawa podatkowego, a więc nieuiszczenie opłaty skarbowej do pełnomocnictwa powoduje zaległość podatkową. Jednak zdaniem specjalistów od prawa podatkowego „zobowiązanie do uiszczenia opłaty skarbowej ma charakter publicznoprawny i nie wpływa w świetle przepisów kc na ważność samego pełnomocnictwa. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne