Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Bez opłaty skarbowej

Jakimi konsekwencjami dla wykonawcy będzie skutkować złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa niezawierającego znaków opłaty skarbowej? Czy zamawiający ma odrzucić ofertę?

 

Zgodnie z art. 14 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wobec wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy kierować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc). Pzp nie zawiera przepisów dotyczących pełnomocnictwa. Są one zawarte w art. 98-108 kc i szczegółowo określają, jakich czynności musi dokonać udzielający pełnomocnictwa, aby było ono ważne. Z kolei z art. 9 ust. 1 Pzp wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie musi być prowadzone w formie pisemnej. Dotyczy więc to także udzielanych pełnomocnictw. Z ustawy o opłacie skarbowej (DzU z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm. – art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) wynika, że opłata skarbowa musi być uiszczona w przypadku m.in. pełnomocnictwa oraz jego odpisów czy wypisów. Do opłaty skarbowej mają zastosowanie przepisy prawa podatkowego, a więc nieuiszczenie opłaty skarbowej do pełnomocnictwa powoduje zaległość podatkową. Jednak zdaniem specjalistów od prawa podatkowego „zobowiązanie do uiszczenia opłaty skarbowej ma charakter publicznoprawny i nie wpływa w świetle przepisów kc na ważność samego pełnomocnictwa. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne