Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Tylko przy budowie

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Fot. Ingram Publishing

Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie funkcjonalno- użytkowym („Przetargi Publiczne”, kwiecień 2006), a głównie odpowiedzieć na pytanie: kiedy stosować definicję roboty budowlanej polegającej na jej wykonaniu, a kiedy na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.

Najpierw trzeba opracować projekt

Moim zdaniem, w zdecydowanej większości podstawowym schematem działania przy zlecaniu robót budowlanych jest najpierw opracowanie dokumentacji projektowej, a później, w następnym postępowaniu, np. przetargu nieograniczonym, zlecenie wykonania roboty budowlanej, a więc sytuacja opisana w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Stosowanie opisywanej w niniejszych artykułach sytuacji, że zamawiający opracowuje program funkcjonalno-użytkowy, a następnie zleca wykonanie roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, to wyjątek od zasady. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej, czy to na program funkcjonalno- użytkowy, czy na dokumentację projektową, jest bardzo podobna, a czas ich przeprowadzenia taki sam. Jedynie czas opracowywania samego programu funkcjonalno-użytkowego jest zwykle krótszy od czasu wykonania dokumentacji projektowej, z tą różnicą, że otrzymując opracowaną dokumentację projektową mamy konkretne rozwiązania, a program funkcjonalno-użytkowy to dopiero koncepcja z częścią kosztową. Szczegółową dokumentację projektową, w tym co najmniej projekt budowlany wymagany przepisami prawa budowlanego (dalej: pb), należy dopiero opracować, a więc w tym wariancie termin realizacji roboty budowlanej jest dłuższy.  Niektórzy zamawiający zakładają, że zrzucając cały proces uzyskania pozwolenia na budowę na wykonawcę pozbędą się problemu, a wykonawca rozpocznie realizację robót przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i w sumie termin realizacji roboty będzie krótszy. Uważam, że taki sposób myślenia jest błędny i sprzeczny z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z pb, wykonawca nie może rozpocząć realizacji robót przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dodatkowo musi zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Poza tymi problemami występuje także taki, że jedynym możliwym rodzajem wynagrodzenia przy zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej jest ryczałt, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Jest to wynagrodzenie, które generalnie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, a więc wykonawca musi na tyle znać przedmiot zamówienia, aby w dniu składania oferty przewidzieć cenę za wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie roboty budowlanej. Bardzo często na etapie uzgodnień projektu budowlanego wynikają różne nieprzewidziane dodatkowe wymagania, które powodują wzrost kosztów w porównaniu z tym, co było w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne