Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Tylko przy budowie

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Fot. Ingram Publishing

Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie funkcjonalno- użytkowym („Przetargi Publiczne”, kwiecień 2006), a głównie odpowiedzieć na pytanie: kiedy stosować definicję roboty budowlanej polegającej na jej wykonaniu, a kiedy na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.

Najpierw trzeba opracować projekt

Moim zdaniem, w zdecydowanej większości podstawowym schematem działania przy zlecaniu robót budowlanych jest najpierw opracowanie dokumentacji projektowej, a później, w następnym postępowaniu, np. przetargu nieograniczonym, zlecenie wykonania roboty budowlanej, a więc sytuacja opisana w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Stosowanie opisywanej w niniejszych artykułach sytuacji, że zamawiający opracowuje program funkcjonalno-użytkowy, a następnie zleca wykonanie roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, to wyjątek od zasady. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej, czy to na program funkcjonalno- użytkowy, czy na dokumentację projektową, jest bardzo podobna, a czas ich przeprowadzenia taki sam. Jedynie czas opracowywania samego programu funkcjonalno-użytkowego jest zwykle krótszy od czasu wykonania dokumentacji projektowej, z tą różnicą, że otrzymując opracowaną dokumentację projektową mamy konkretne rozwiązania, a program funkcjonalno-użytkowy to dopiero koncepcja z częścią kosztową. Szczegółową dokumentację projektową, w tym co najmniej projekt budowlany wymagany przepisami prawa budowlanego (dalej: pb), należy dopiero opracować, a więc w tym wariancie termin realizacji roboty budowlanej jest dłuższy.  Niektórzy zamawiający zakładają, że zrzucając cały proces uzyskania pozwolenia na budowę na wykonawcę pozbędą się problemu, a wykonawca rozpocznie realizację robót przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i w sumie termin realizacji roboty będzie krótszy. Uważam, że taki sposób myślenia jest błędny i sprzeczny z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z pb, wykonawca nie może rozpocząć realizacji robót przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dodatkowo musi zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Poza tymi problemami występuje także taki, że jedynym możliwym rodzajem wynagrodzenia przy zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej jest ryczałt, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Jest to wynagrodzenie, które generalnie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, a więc wykonawca musi na tyle znać przedmiot zamówienia, aby w dniu składania oferty przewidzieć cenę za wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie roboty budowlanej. Bardzo często na etapie uzgodnień projektu budowlanego wynikają różne nieprzewidziane dodatkowe wymagania, które powodują wzrost kosztów w porównaniu z tym, co było w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne