Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Środki ochrony prawnej

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest ograniczenie dotyczące wnoszenia odwołań i skarg, które będzie można składać tylko w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 60 tys. euro.

W zakresie środków ochrony prawnej występujących w zamówieniach publicznych nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) najwięcej zmian wprowadza w przepisach dotyczących protestów. Główną zmianą, która z pewnością ucieszy zamawiających, ale niestety nie wykonawców, jest to, że w zamówieniach o wartości do 60 tys. euro protest jest jedynym środkiem ochrony prawnej. Z protestu mogą skorzystać tylko ci wykonawcy i inne osoby, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Na podstawie nowego art. 4a ust. 1 Pzp nie mogą oni skorzystać z prawa odwołania się do prezesa UZP ani złożenia skargi do sądu. Rozstrzygnięcie protestu dokonane przez zamawiającego lub upływ terminu na jego rozstrzygnięcie jest uważane za ostateczne rozstrzygnięcie, po którym możliwe jest zawarcie umowy.

I. PROTEST

Komu przysługują środki ochrony prawnej (art. 179 Pzp)

 

  • Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie i skarga) przysługują:

– wykonawcom i uczestnikom konkursu,

– innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

  • Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa UZP.
  • Skarga przysługuje również zamawiającemu.
  • Środki ochrony prawnej nie przysługują:

– wobec rozstrzygnięcia sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych (protest, odwołanie i skarga),

– odwołanie i skarga nie przysługują w postępowaniu o wartości do 60 tys. euro (art. 4a ust. 1 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne