Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Licytacja elektroniczna

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Magdalena Michałowska

W ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. funkcjonowała aukcja elektroniczna. Teraz zastąpiła ją licytacja.

W systemie zamówień publicznych e-zamówienia są tzw. aukcjami odwrotnymi, zwanymi również aukcjami holenderskimi. Art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zdefiniował licytację elektroniczną jako tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Dostawy i usługi powszechnie dostępne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W odróżnieniu od aukcji elektronicznej, która pojawiła się w Pzp w 2004 r., licytacja elektroniczna wprowadziła możliwość wykorzystania tego trybu również dla usług. Tryb ten jest przewidziany tylko i wyłącznie dla tych zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 (kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).  Ustawodawca nie przewidział jednakże możliwości skorzystania z licytacji elektronicznej dla robót budowlanych. Ograniczenie wartości progowej wskazuje jednoznacznie na fakt, iż powyżej tzw. progów unijnych tryb ten nie jest dla zamawiającego dostępny, bez względu na klasyfikację zamówienia publicznego. Podobnie jak w przypadku zapytania o cenę jedyną, jednakże bardzo precyzyjną, przesłanką upoważniającą do zastosowania tego trybu jest powszechna dostępność dostaw lub usług o ustalonych standardach jakościowych. Obie cechy muszą występować łącznie. Co kryje się pod pojęciem „powszechny”? Dotyczący wszystkich, wszystkiego, publiczny, ogólny, ogólnie stosowany, znany, codzienny, częsty. Za powszechne możemy uznać artykuły potrzebne na co dzień, często używane. Dostępny to taki, który jest nietrudny do zdobycia, łatwy do osiągnięcia, osiągalny. Natomiast standardem będzie przeciętna norma, przeciętny typ, model czy też wyrób odpowiadający określonym wymogom, wzorzec. W konsekwencji niektóre zamówienia na usługi, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, takie jak np. projektowanie, nie mogą być przedmiotem licytacji elektronicznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne