Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Prawo opcji

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Mariusz Partyka
Autor: Fot. Ingram Publishing

Zastosowanie prawa opcji pozwala wielu zamawiającym na uniknięcie trudnej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy w momencie sporządzania siwz nie wiedzą jeszcze dokładnie, jaki ma być zakres zamówienia.

Opcja w aspekcie ekonomicznym to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie, np. zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie. Innymi słowy jest to instrument finansowy dający nabywcy prawo, lecz nie obowiązek żądania od sprzedawcy spełnienia świadczenia, na które opiewa opcja. W zamówieniach publicznych z prawem opcji jest bardzo podobnie. Inny jest tylko przedmiot zakupu.

Przepisy unijne

Regulacje unijne nie zawierają wiele informacji na temat prawa opcji. W obowiązującej obecnie dyrektywie 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zasadniczo znajdziemy tylko dwa przepisy regulujące tę kwestię:

 

  • art. 1 ust. 2 lit. c – zamówienia publiczne na dostawy oznaczają zamówienia publiczne inne niż określone w lit. b1, których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu produktów.
  • art. 9 ust. 1 – podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą; w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia.

 

Jak widać, art. 9 jest zbliżony do treści art. 34 ust. 5 naszej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), natomiast art. 1 ust. 2 lit. c różni się od tej regulacji. Pewną odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób należy rozumieć prawo opcji, może być wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1975 r. Czytamy tam, że „w zakresie, w jakim prawo opcji działa w umowie zawartej przez zamawiającego, stanowi klauzulę umożliwiającą automatyczny zakup dodatkowych ilości za cenę już ustaloną (...)” 2.

Tylko wzmianka

Prawo zamówień publicznych wypowiada się na temat prawa opcji bardzo skrótowo. Wyłącznie w art. 34 ust. 5 Pzp znajdziemy wzmiankę na ten temat: „Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”. Moim zdaniem, bardzo trafnie sformułowano definicję prawa opcji w „Praktycznym przewodniku po procedurach zamówień publicznych”: „Przez prawo opcji w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 5 Pzp należy rozumieć prawo wyboru, służące zamawiającemu w odniesieniu do wymaganego zakresu zamawianego świadczenia”. Autor podkreśla, że w omawianym przypadku zamówienie dodatkowej, ściśle oznaczonej ilości w ramach przedmiotu zamówienia zależy wyłącznie od swobodnej woli zamawiającego3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne