Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowe zmiany w starych trybach

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska
Autor: Fot. Imagestate

Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

W znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) występuje osiem trybów udzielania zamówień publicznych:

 

 

Poza tym w ustawie przewidziano dwa tzw. instrumenty do fakultatywnego wykorzystania przez zamawiającego:

 

  • aukcja elektroniczna – jednoetapowa (art. 91a-91c), która może być zastosowana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, gdy:

– postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego albo w trybie negocjacji (tylko wtedy, gdy przesłanką dla tego trybu był art. 55 ust. 1 pkt 1),

– dokonano oceny ofert,

– zamawiający przewidział aukcję w ogłoszeniu i specyfikacji,

– złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu (z wyjątkiem zamówień dotyczących działalności twórczej i przy cenie ryczałtowej).

  • dynamiczny system zakupów (art. 102 do 109) – dla dostaw i usług powszechnie dostępnych, który otwiera się na 4 lata (powyżej informuje się prezesa UZP) i stosuje się przepisy dotyczące przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w tym rozdziale (2). W niniejszym tekście zostaną przedstawione zmiany w „starych” trybach.

I. Przetarg nieograniczony

1. Zmiana miejsca zamieszczania ogłoszenia zależnie od wartości (art. 40 ust. 2-4 Pzp)

 

Zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Może także opublikować ogłoszenie w inny sposób. Poniższy sposób jest obowiązkowy (tabela nr 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne