Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Nowe zmiany w starych trybach

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska
Autor: Fot. Imagestate

Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

W znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) występuje osiem trybów udzielania zamówień publicznych:

 

 

Poza tym w ustawie przewidziano dwa tzw. instrumenty do fakultatywnego wykorzystania przez zamawiającego:

 

  • aukcja elektroniczna – jednoetapowa (art. 91a-91c), która może być zastosowana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, gdy:

– postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego albo w trybie negocjacji (tylko wtedy, gdy przesłanką dla tego trybu był art. 55 ust. 1 pkt 1),

– dokonano oceny ofert,

– zamawiający przewidział aukcję w ogłoszeniu i specyfikacji,

– złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu (z wyjątkiem zamówień dotyczących działalności twórczej i przy cenie ryczałtowej).

  • dynamiczny system zakupów (art. 102 do 109) – dla dostaw i usług powszechnie dostępnych, który otwiera się na 4 lata (powyżej informuje się prezesa UZP) i stosuje się przepisy dotyczące przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w tym rozdziale (2). W niniejszym tekście zostaną przedstawione zmiany w „starych” trybach.

I. Przetarg nieograniczony

1. Zmiana miejsca zamieszczania ogłoszenia zależnie od wartości (art. 40 ust. 2-4 Pzp)

 

Zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Może także opublikować ogłoszenie w inny sposób. Poniższy sposób jest obowiązkowy (tabela nr 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne