Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Nowe zmiany w starych trybach

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Halina Olszowska
Autor: Fot. Imagestate

Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

W znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) występuje osiem trybów udzielania zamówień publicznych:

 

 

Poza tym w ustawie przewidziano dwa tzw. instrumenty do fakultatywnego wykorzystania przez zamawiającego:

 

  • aukcja elektroniczna – jednoetapowa (art. 91a-91c), która może być zastosowana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, gdy:

– postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego albo w trybie negocjacji (tylko wtedy, gdy przesłanką dla tego trybu był art. 55 ust. 1 pkt 1),

– dokonano oceny ofert,

– zamawiający przewidział aukcję w ogłoszeniu i specyfikacji,

– złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu (z wyjątkiem zamówień dotyczących działalności twórczej i przy cenie ryczałtowej).

  • dynamiczny system zakupów (art. 102 do 109) – dla dostaw i usług powszechnie dostępnych, który otwiera się na 4 lata (powyżej informuje się prezesa UZP) i stosuje się przepisy dotyczące przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w tym rozdziale (2). W niniejszym tekście zostaną przedstawione zmiany w „starych” trybach.

I. Przetarg nieograniczony

1. Zmiana miejsca zamieszczania ogłoszenia zależnie od wartości (art. 40 ust. 2-4 Pzp)

 

Zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Może także opublikować ogłoszenie w inny sposób. Poniższy sposób jest obowiązkowy (tabela nr 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne