Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Historia nowelizacji

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Jacek Jerka
Autor: P. Kanarek

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeszedł długą drogę. Przez kilkanaście miesięcy proponowane zmiany wzbudzały wiele kontrowersji. Jaki będzie jednak tego efekt – okaże się w praktyce.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm.), zanim jeszcze zaczęła obowiązywać w pełnym zakresie (zasadnicza część przepisów ustawy weszła w życie 2 marca 2004 r., jednakże na mocy art. 227 wejście w życie części przepisów tam wymienionych przesunięto na dzień 1 maja, m.in. art. 13, art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3), zawierała regulacje, które wymagały zmian mających na celu dostosowanie ich do przepisów prawa wspólnotowego. Było to spowodowane tym, że Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 31 marca 2004 r. Dyrektywę 2004/17/WE koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (DzE UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). W tym samym dniu została też przyjęta Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzE UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dostosowanie prawa do dyrektyw unijnych

W uzasadnieniu przyjęcia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) podnoszono, że konieczna jest pełna harmonizacja prawa polskiego z wymogami prawa Unii Europejskiej. Przy czym harmonizacja ta została dokonana w odniesieniu do dyrektyw obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej w styczniu 2004 r., dlatego też zmiany stanu prawnego obowiązującego we Wspólnocie Europejskiej w marcu 2004 r. spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w Pzp. W drugiej połowie 2004 r. Urząd Zamówień Publicznych przygotował wstępny projekt zmian dostosowujących Pzp do przepisów dyrektyw: 2004/17/WE oraz 2004/18/WE. Projekt ten od stycznia do kwietnia 2005 r. był przedmiotem szerokich konsultacji, a na przełomie maja i czerwca został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych obejmował swoim zakresem w zasadzie tylko kwestie związane z dostosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do dyrektyw Wspólnot Europejskich. W projekcie nowelizacji w inny sposób uregulowano niektóre zagadnienia oraz wdrożono szereg nowych instytucji dotychczas nieuregulowanych w polskim systemie zamówień publicznych. Proponowane modyfikacje dotychczas obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych dotyczyły:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne