Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Historia nowelizacji

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Jacek Jerka
Autor: P. Kanarek

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeszedł długą drogę. Przez kilkanaście miesięcy proponowane zmiany wzbudzały wiele kontrowersji. Jaki będzie jednak tego efekt – okaże się w praktyce.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm.), zanim jeszcze zaczęła obowiązywać w pełnym zakresie (zasadnicza część przepisów ustawy weszła w życie 2 marca 2004 r., jednakże na mocy art. 227 wejście w życie części przepisów tam wymienionych przesunięto na dzień 1 maja, m.in. art. 13, art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3), zawierała regulacje, które wymagały zmian mających na celu dostosowanie ich do przepisów prawa wspólnotowego. Było to spowodowane tym, że Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 31 marca 2004 r. Dyrektywę 2004/17/WE koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (DzE UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). W tym samym dniu została też przyjęta Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzE UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dostosowanie prawa do dyrektyw unijnych

W uzasadnieniu przyjęcia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) podnoszono, że konieczna jest pełna harmonizacja prawa polskiego z wymogami prawa Unii Europejskiej. Przy czym harmonizacja ta została dokonana w odniesieniu do dyrektyw obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej w styczniu 2004 r., dlatego też zmiany stanu prawnego obowiązującego we Wspólnocie Europejskiej w marcu 2004 r. spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w Pzp. W drugiej połowie 2004 r. Urząd Zamówień Publicznych przygotował wstępny projekt zmian dostosowujących Pzp do przepisów dyrektyw: 2004/17/WE oraz 2004/18/WE. Projekt ten od stycznia do kwietnia 2005 r. był przedmiotem szerokich konsultacji, a na przełomie maja i czerwca został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych obejmował swoim zakresem w zasadzie tylko kwestie związane z dostosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do dyrektyw Wspólnot Europejskich. W projekcie nowelizacji w inny sposób uregulowano niektóre zagadnienia oraz wdrożono szereg nowych instytucji dotychczas nieuregulowanych w polskim systemie zamówień publicznych. Proponowane modyfikacje dotychczas obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych dotyczyły:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne