Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Elektroniczna instrukcja

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    wadium   siwz   termin związania ofertą   fidic
Autor: P. Kanarek

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to swoista instrukcja dla wykonawcy. Nowelizacja ustawy, przy przetargu nieograniczonym, wprowadziła obowiązek udostępniania jej na stronie internetowej.

Udzielanie zamówień publicznych podlega specjalnym rygorom określonym w ostatnio znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) oraz w nowo wydanych aktach wykonawczych. Przepisy te określają nie tylko zasady udzielania zamówień, ale także obowiązki i prawa zamawiających oraz wykonawców. Wtoku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dokonuje wielu czynności, do których jest zobowiązany. Z kolei ubiegający się o zamówienie wykonawca, aby je otrzymać, musi spełnić szereg wymagań określonych przez zamawiającego. Jednym z najważniejszych dokumentów określających oczekiwania i wymagania zamawiającego odnośnie podmiotów ubiegających się o zamówienie, jak i przedmiotu zamówienia, jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Jest to też swoista instrukcja dla wykonawcy, dlatego jej treść musi odpowiadać przepisom ustawy, a sposób udostępniania ściśle zależy od wartości oraz trybu udzielania zamówienia. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego składa się z dwóch głównych faz:

 

  • fazy przygotowania postępowania, w trakcie której zamawiający ustala przedmiot i wartość zamówienia, wybiera tryb udzielenia zamówienia, zależny od wartości i trybu, sposób wszczęcia postępowania, opracowuje specyfikację, udziela wyjaśnień, przyjmuje wnioski i/lub oferty, rozpatruje ewentualne protesty,
  • fazy przeprowadzenia postępowania, w trakcie której zamawiający otwiera i ocenia wnioski/oferty, dokonuje ich szczegółowego badania pod kątem zasadności wykluczenia wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej, ewentualnego unieważnienia postępowania, rozpatruje ewentualne protesty, wreszcie zawiera umowę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne