Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Elektroniczna instrukcja

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    wadium   termin związania ofertą   siwz   fidic
Autor: P. Kanarek

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to swoista instrukcja dla wykonawcy. Nowelizacja ustawy, przy przetargu nieograniczonym, wprowadziła obowiązek udostępniania jej na stronie internetowej.

Udzielanie zamówień publicznych podlega specjalnym rygorom określonym w ostatnio znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) oraz w nowo wydanych aktach wykonawczych. Przepisy te określają nie tylko zasady udzielania zamówień, ale także obowiązki i prawa zamawiających oraz wykonawców. Wtoku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dokonuje wielu czynności, do których jest zobowiązany. Z kolei ubiegający się o zamówienie wykonawca, aby je otrzymać, musi spełnić szereg wymagań określonych przez zamawiającego. Jednym z najważniejszych dokumentów określających oczekiwania i wymagania zamawiającego odnośnie podmiotów ubiegających się o zamówienie, jak i przedmiotu zamówienia, jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Jest to też swoista instrukcja dla wykonawcy, dlatego jej treść musi odpowiadać przepisom ustawy, a sposób udostępniania ściśle zależy od wartości oraz trybu udzielania zamówienia. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego składa się z dwóch głównych faz:

 

  • fazy przygotowania postępowania, w trakcie której zamawiający ustala przedmiot i wartość zamówienia, wybiera tryb udzielenia zamówienia, zależny od wartości i trybu, sposób wszczęcia postępowania, opracowuje specyfikację, udziela wyjaśnień, przyjmuje wnioski i/lub oferty, rozpatruje ewentualne protesty,
  • fazy przeprowadzenia postępowania, w trakcie której zamawiający otwiera i ocenia wnioski/oferty, dokonuje ich szczegółowego badania pod kątem zasadności wykluczenia wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej, ewentualnego unieważnienia postępowania, rozpatruje ewentualne protesty, wreszcie zawiera umowę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne