Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Uchwała pełna wątpliwości

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Maria Nowakowska, Szymon Ciarkowski
Autor: Fot. Ingram Publishing

Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty?

W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w sprawie odwołania konsorcjum trzech warszawskich spółek złożonego przeciwko ministrowi sprawiedliwości, Sąd Najwyższy wyjaśnił konsekwencje prawne stwierdzenia przez zamawiającego bezskuteczności zastrzeżenia wykonawcy odnośnie zakazu ujawniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wynikających z siwz (uchwała SN z dnia 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05). Zgadzając się z ogólnym wnioskiem wspomnianej uchwały (o wyłączeniu zakazu ujawniania bezskutecznie zastrzeżonych informacji), przełamującym dotychczasowe, co najmniej dyskusyjne w tym zakresie orzecznictwo arbitrów, trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że w ramach zasadniczych swych rozważań Sąd Najwyższy sformułował pewną wyjściową tezę, która wydaje się trudna do zaakceptowania.

Teoria a praktyka

Sąd, powołując się na art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać treści siwz, uznał, że jeżeli przejawem spełnienia wymagań wynikających z siwz jest udostępnienie przez oferenta informacji lub dokumentów, których zamawiający może żądać stosownie do regulacji zawartej w przepisach wykonawczych do Pzp, oznacza to, że owe informacje są elementem oferty w związku z treścią art. 82 ust. 3 Pzp, bez względu na to, czy zostały objęte skutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.  Ponieważ zagadnienie statusu informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest teoretyczne tylko z pozoru, warto wyjaśnić, dlaczego ocena dokonana przez SN wzbudza poważne wątpliwości. Oferta stanowi jedną z podstawowych kategorii prawa umów. Jej legalną definicję odnaleźć można w art. 66 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc), wedle którego jest ona oświadczeniem podmiotu prawa, złożonym drugiej stronie, zawierającym wolę zawarcia umowy i określającym istotne postanowienia tej umowy. Oferta jest zatem jednostronnym oświadczeniem woli oferenta, podobnie jak oświadczenie jej adresata o przyjęciu oferty. Wskutek złożenia dwóch zgodnych oświadczeń woli – oferty oraz jej przyjęcia – dochodzi do skutku umowa. Wskazuje się, że ustawa wymaga zawarcia w ofercie, poza stanowczą propozycją1 związania się konkretną umową, co najmniej przedmiotowo istotnych postanowień tej umowy, tj. takich, bez których czynność prawna danego typu nie mogłaby dojść do skutku i które ją indywidualizują pod względem prawnym2 (np. określenie rzeczy i ceny w przypadku umowy sprzedaży). Gdy dochodzi do przyjęcia oferty określającej tylko tego rodzaju postanowienia umowy, wówczas w pozostałym zakresie zawarta w ten sposób umowa jest uzupełniona odpowiednimi przepisami prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne