Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Uchwała pełna wątpliwości

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Maria Nowakowska, Szymon Ciarkowski
Autor: Fot. Ingram Publishing

Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty?

W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w sprawie odwołania konsorcjum trzech warszawskich spółek złożonego przeciwko ministrowi sprawiedliwości, Sąd Najwyższy wyjaśnił konsekwencje prawne stwierdzenia przez zamawiającego bezskuteczności zastrzeżenia wykonawcy odnośnie zakazu ujawniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wynikających z siwz (uchwała SN z dnia 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05). Zgadzając się z ogólnym wnioskiem wspomnianej uchwały (o wyłączeniu zakazu ujawniania bezskutecznie zastrzeżonych informacji), przełamującym dotychczasowe, co najmniej dyskusyjne w tym zakresie orzecznictwo arbitrów, trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że w ramach zasadniczych swych rozważań Sąd Najwyższy sformułował pewną wyjściową tezę, która wydaje się trudna do zaakceptowania.

Teoria a praktyka

Sąd, powołując się na art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać treści siwz, uznał, że jeżeli przejawem spełnienia wymagań wynikających z siwz jest udostępnienie przez oferenta informacji lub dokumentów, których zamawiający może żądać stosownie do regulacji zawartej w przepisach wykonawczych do Pzp, oznacza to, że owe informacje są elementem oferty w związku z treścią art. 82 ust. 3 Pzp, bez względu na to, czy zostały objęte skutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.  Ponieważ zagadnienie statusu informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest teoretyczne tylko z pozoru, warto wyjaśnić, dlaczego ocena dokonana przez SN wzbudza poważne wątpliwości. Oferta stanowi jedną z podstawowych kategorii prawa umów. Jej legalną definicję odnaleźć można w art. 66 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc), wedle którego jest ona oświadczeniem podmiotu prawa, złożonym drugiej stronie, zawierającym wolę zawarcia umowy i określającym istotne postanowienia tej umowy. Oferta jest zatem jednostronnym oświadczeniem woli oferenta, podobnie jak oświadczenie jej adresata o przyjęciu oferty. Wskutek złożenia dwóch zgodnych oświadczeń woli – oferty oraz jej przyjęcia – dochodzi do skutku umowa. Wskazuje się, że ustawa wymaga zawarcia w ofercie, poza stanowczą propozycją1 związania się konkretną umową, co najmniej przedmiotowo istotnych postanowień tej umowy, tj. takich, bez których czynność prawna danego typu nie mogłaby dojść do skutku i które ją indywidualizują pod względem prawnym2 (np. określenie rzeczy i ceny w przypadku umowy sprzedaży). Gdy dochodzi do przyjęcia oferty określającej tylko tego rodzaju postanowienia umowy, wówczas w pozostałym zakresie zawarta w ten sposób umowa jest uzupełniona odpowiednimi przepisami prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne