Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wariantowa czy częściowa?

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Mariusz Partyka

Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ofert. Aby jednak możliwe było składanie określonego rodzaju oferty, zamawiający musi dopuścić taką możliwość, a informację o tym zamieścić w specyfikacji.

Jak już pisałem w artykule dotyczącym pojęcia oferty („Przetargi Publiczne”, maj 2006) podstawowe znaczenie ma fakt, że oferta stanowi oświadczenie woli wykonawcy. W zamówieniowej praktyce przyjęło się używać szeregu pojęć oznaczających różne rodzaje ofert. Tak więc posługujemy się pojęciem oferty wariantowej, równoważnej, częściowej czy elektronicznej. Czymś zupełnie innym jest praca konkursowa. Część tych pojęć można wyprowadzić bezpośrednio z ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), ale części w ustawie nie znajdziemy. W nawiązaniu do treści wspomnianego artykułu na temat oferty w systemie zamówień publicznych, chciałbym przybliżyć i pokrótce omówić jej rodzaje.

Oferta wariantowa

Jest to oferta przewidująca inny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia, aczkolwiek sposób spełniający narzucone przez niego warunki (definicję zawiera słowniczek ustawowy – art. 2 pkt 7 Pzp). Aby można było złożyć ofertę wariantową, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym w tym przypadku musi wskazać minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, a więc wówczas, gdy cena nie jest jedynym kryterium wyboru (art. 83 ust. 1 Pzp). Oczywiście, pomimo dopuszczenia możliwości złożenia oferty wariantowej, nadal zasadą obowiązującą jest składanie przez każdego wykonawcę wyłącznie jednej oferty. Wykonawca może więc zaproponować tylko jedną ofertę, ale określającą odmienny sposób wykonania zamówienia, aniżeli ten wskazany przez zamawiającego.

Oferta równoważna

Ustawa nie posługuje się pojęciem oferty równoważnej. Zwyczajowo przyjęło się tak nazywać ofertę zawierającą propozycję wykonania przedmiotu równoważnego do przedmiotu zamówienia wskazanego przez zamawiającego w specyfikacji. Przedmiot zamówienia opisuje się:

 

  • w sposób jednoznaczny,
  • wyczerpująco,
  • za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
  • uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 

Ponadto, przedmiotu zamówienia nie można opisywać:

 

  • w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
  • przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne